6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 120, 121, 122, 123, 124

Her yerde yaşamak mümkün mü sorusunu insanların yaşadıkları alanları istila eden insanlık dışı uygulamaları gündemde tutmaktadır. Bu sorusunun gündemde olması çevre kirlilikleri ile birlikte düşünüldüğünde daha gerçekçi olmaktadır. Fakat insanların temel ihtiyaçları ve zaruri ihtiyaçları ele alındığın da ise insani açıdan coğrafi değerlendirmeler yapılmalıdır. bu nedenle su kaynaklarına yakın yerlerde ve daha çok ovalarda yerleşim yerleri merkezileşmiştir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Her Yerde Yaşamak Mümkün mü Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 5. Ünite Ülkemiz ve Dünya Sayfa 120, 121, 122, 123, 124 Her Yerde Yaşamak Mümkün mü Etkinlik Soruları ve Cevapları

Her Yerde Yaşamak Mümkün mü?

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

İnsanlar genellikle hangi coğrafi özelliklerdeki bölgelere yerleşmek isterler? Neden? Söyleyiniz.

 • Cevapİnsanlar yerleşim yerlerini coğrafik özelliklere göre seçerler. Bu özellikler su kaynaklarına yakın, yer altı kaynaklarına yakın, ulaşımı kolay ve insanların doğal kaynaklara da doğrudan ulaşabileceği yerlerdir.

Bir Dünya siyasi haritasından Türkiye’nin Dünya üzerindeki konumunu inceleyiniz.

 • CevapTürkiye, Dünya üzerinde ılıman kuşak bölgesinde yükseltinin batıdan doğuya doğru arttığı ve sıradağların bulunduğu, yayla ve ovaların yer aldığı bir yerdedir.

Yukarıda bahsedilen bu özelliklerin ülkemize sağladığı avantajlar sizce neler olabilir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Ülkemizde iklim çeşitliliğinin olması, mevsimlerden dolayı ürün çeşitliliğinin olması, doğal kaynakların zengin olması gibi avantajlar sağlamaktadır.

Nüfusun bazı yerlerde yoğun, bazı yerlerde çok seyrek olmasının nedeni sizce ne olabilir? Açıklayınız.

 • CevapNüfusun bazı yerlerde yoğun olmasının ve çok seyrek olmasının nedeni coğrafik koşulların düz ya da engebeli olmasıdır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı

Harita 5.1’i ve Fotoğraf 5.1,5.2, 5.3’ü inceleyiniz. Nüfusun dağılışında etkili olan doğal faktörleri dikkate alarak bu faktörlerin nüfus dağılışını nasıl etkilediğini açıklayınız. Haritaya göre Dünya’nın hangi bölgelerinde nüfus yoğunluğu fazladır? Belirtiniz.

 • CevapDünya üzerinde bazı çevresel nedenler dolaysıyla buzulların eridiği bilinmektedir. Küresel ısınma nedeniyle de dünyanın buzul alanları yok olmaktadır.

Dünya nüfus yoğunluğu haritasına göre Ekvator ve kutuplar çevresinde nüfus yoğunluğu nasıldır? Harita 5.1 ile Ders Kitabı’nızın 123. sayfasındaki Harita 5.3’ü karşılaştırarak bu durumun nedenleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Belirtiniz.

 • CevapEkvator ile kutuplar arasındaki nüfus yoğunluğu aşırı sıcak ve aşırı soğuk nedeniyle seyrek olarak bulunmaktadır.

Harita 5.1 ile atlaslarınızdaki Dünya siyasi haritasını karşılaştırarak nüfusun yoğun olduğu ülkeleri defterinize listeleyiniz.

 • CevapÇin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Türkiye, İran, Mısır, Fransa, Almanya gibi ülkelerdir.

Tartışma: Nüfus artış hızının az olduğu Avrupa ülkelerinde genç nüfus azalırken yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Ülkemizde genç ve dinamik nüfusun fazla olduğu düşünüldüğünde bu durumun ülkemize ne tür avantajlar sağlayacağını arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevapİş gücü ve yetişmiş ile nitelikli insan gücünün oluşması, ülke geleceğinin emin ellerde olması, gelecek yatırımlarının daha sağlam ve kararlı yapılması açısından sosyal ve ekonomik avantajları bulunmaktadır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

Dünya’daki önemli madenlerin ve sanayi alanlarının dağılışının gösterildiği Harita 5.2’yi inceleyiniz. Bu haritayı, Ders Kitabı’nın 120. sayfasındaki Harita 5.1 ile karşılaştırınız. Madenlerin dağılışı, nüfusun dağılışını nasıl etkilemiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • CevapSanayi ve maden üretimi yerleri nüfusun en yoğun olduğu yerlerdir. Çünkü üretimin insana ve insanın hayatını idame ettirecek kadar ekonomik gelire ihtiyacı vardır.

Harita 5.2’den yararlanarak madenlerin dağılışı ile sanayi tesislerinin dağılışı arasında nasıl bir ilişki olduğu söylenebilir? Açıklayınız.

 • CevapMadenlerin dağılışı ile sanayinin dağılışı doğru orantılıdır. Çünkü ham maddeye yakın olma durumu söz konusudur.

Dünya fiziki veya siyasi haritaları üzerinde Şema 5.1’de belirtilen üretim alanlarını gösteriniz. Ders Kitabı’nın 120. sayfasındaki Harita 5.1’den bu yerlerin nüfus yoğunluklarını inceleyiniz.

 • CevapÜretim alanlarının olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır. Çünkü üretim için insan gücüne ihtiyaç vardır.

İnternetten Dünya üzerindeki önemli ticaret yollarını araştırınız. Bu yollarla ilgili elde ettiğiniz görselleri ve haritaları ürün dosyanızda saklayabilirsiniz.

 • CevapDünya üzerinde birçok ticari yol bulunmaktadır. Bunlar deniz, kara olarak çeşitlilik göstermektedir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

Zengin maden yatakları Güney Afrika Cumhuriyeti’nin nüfus dağılışını nasıl etkilemiş olabilir? Söyleyiniz.

 • CevapMaden yatakları etrafında nüfus yoğunluğu fazladır. Çünkü üretimin insan gücüne ihtiyacı vardır.

Ders Kitabı’nın 120. sayfasındaki Harita 5.1 ile yandaki Harita 5.3’ü karşılaştırınız.

 • CevapNüfus yoğunluğu sıcak kuşak üzerinde gerçekleşmektedir.

Harita 5.3’teki verilerden de yararlanarak hangi bölgelerin nüfusunun yoğunlaşmasında iklim özelliklerinin etkili olduğunu açıklayınız.

 • CevapEkvator ve kutup bölgelerinde nüfusun dağılışını ve yoğunluğunu iklim belirler.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

Fotoğraf 5.7 ve 5.8’deki yerlerin tarım alanlarına göre nüfus yoğunlukları ve ekonomik faaliyetleri hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Söyleyiniz.

 • CevapÇölde tarım olmadığından insan da yoktur. Diğer resim de ise tarım arazileri bulunmaktadır.

Şema 5.2’yi inceleyiniz. Şemadaki üretim alanlarını Harita 5.1 üzerinden inceleyiniz.

 • CevapNüfus yoğunluğu tarım üretim alanlarının olduğu yerlerde bulunmaktadır.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.