6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 117, 118

Bu ünite sosyal sorumluluklarımız, haklarımız, doğal kaynaklarımız, çevremiz hakkında bilinçli hareket etme, meslek seçimlerini yerine getirme gibi konuları kavradık. İnsan hayatının devam edebilmesi, insani faaliyetlerin sürmesi ve çevre etkileşimlerinin devam edebilmesi için gerekli bilgileri öğrendik. bu bilgiler ışığında hayatımıza devam ederek gerekli önlemleri almış ve görevlerimizi vatandaş olarak yerine getirmiş olacağız.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 4. Ünite Ülkemizin Kaynakları Sayfa 117, 118 Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

A. Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.

Yukarıdaki kaynak ve ekonomik faaliyetler ilişkisi ile hangi seçenekteki ilişki benzerlik göstermektedir?
A. Su -> Balık çiftliği -> Balık satışı -> Balık üretimi
B. Hayvancılık -» Süt üretimi -» Et üretimi -> Et ve süt satışı
C. Sanayi -* Makine -> Gıda -> Gıda satışı
D. Maden -* Bor madeni -» Bor işletmesi -* Bor satışı

 • CevapD. Maden -* Bor madeni -» Bor işletmesi -* Bor satışı

2. Diyagramda “?” ile gösterilen kutucuğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. Kişiler vergi ile ilgili ödemeleri gelirleri ile orantılı olarak yapmalıdırlar.
B. Vergiler sadece iki yılda bir alınabilir.
C. Tüm vergiler belediyeler tarafından tahsil edilir.
D. Yasalarımıza göre vergi miktarını kişilerin kendisinin belirleme hakkı vardır.

 • CevapA. Kişiler vergi ile ilgili ödemeleri gelirleri ile orantılı olarak yapmalıdırlar.

3. Türkiye aşağıdaki madenlerin hangisinde dünyadaki rezervin en büyük payına sahiptir?
A. Krom B. Demir C. Bor D. Linyit

 • Cevap: C. Bor

4. Bir işletmeci balıkçılıkla ilgili bir yatırım ve pazarlama projesi hazırlamıştır.

Türkiye’nin coğrafi özelliklerine göre işletmecinin aşağıdaki bölgelerden hangisini seçmesi daha uygundur?
A. Marmara Bölgesi B. Ege Bölgesi C. Karadeniz Bölgesi D. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

 • Cevap: C. Karadeniz Bölgesi

5. I. Bireyin ilgileri
II. Bireyin yetenekleri
III. Bireyin kişilik özellikleri
Meslek seçimi yapılırken verilenlerden hangisi ya da hangileri göz önünde bulundurulmalıdır?
A. Yalnız I B. I ve II C. II ve III D. I, II ve III

 • CevapD. I, II ve III

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız.

 • Cevap:

(D) 1. Ülkemizde yer şekilleri çeşitliliğine bağlı olarak ekonomik faaliyetler de çeşitlilik gösterir.
(Y) 2. Kişiler, kendilerinin belirledikleri miktarlarda ve istedikleri zamanlarda devlete vergi öder.
(Y) 3. Nitelikli insanlar ülke ekonomisinin gelişmesini engeller.
(D) 4. GAP, temelinde ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan bir projedir.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

 • Cevap: D, Y, Y, D

hayvancılık nitelik tarım fiş bilinç

 1. Cümlede boşluğa gelecek kelime: TARIM
 2. Cümlede boşluğa gelecek kelime: FİŞ
 3. Cümlede boşluğa gelecek kelime: NİTELİKLİ
 4. Cümlede boşluğa gelecek kelime: BİLİNÇLİ

D. Ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetlerden biri ile ilgili iş kurmanız gerekse hangi bölgemizi tercih ederdiniz? Kuracağınız işi ve bölgeyi tercih nedenlerinizi açıklayınız.

 • CevapBoya fabrikası kurarak Marmara Bölgesi’nde bir yer tahsis edilmesi için uğraştırdım. Çünkü kimya endüstrisinde gelişim içinde olan bir bölgedir.

21 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.