5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Püf Noktası Metni Etkinlik Soruları Ve Cevapları Meb Yayınları Sayfa 88 89 90 91 92 93

5. sınıf Türkçe ders kitabı püf noktası metni etkinlik sorularını ve cevaplarını sizin için derledik.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Sabır acıdır, meyvesi …………….” atasözünü tamamlayınız.

 • Cevap: Tatlıdır. 

2. Tamamladığınız atasözünde ne anlatılmak istenmiştir? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Kimi zaman bir şey hemen olsun isteriz sabretmekte zorlanırız ancak sabrettiğimiz zaman görürüz ki her şey çok güzel istediğimiz hale varmış. 

3. Bulduğunuz deyim hikâyelerinden bazılarını arkadaşlarınıza okuyunuz.

 • Cevap: Pabucu dama atılmak deyimini okudum. 

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde aşağıdaki değerlerden hangilerine ulaşılabilir? İşaretleyiniz.

 • Cevap:

sabır X
dürüstlük X
sevgi
saygı X
dostluk
güven X

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metinde geçtiği yerlerden hareketle tahminlerinizi yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerinizden kontrol ediniz.

 • Cevap:

Nasihat: Bir konuda verilen akıl. 
Testi: İçine su gibi sıvı şeylerin konulduğu ince uzun şişe.
Küp: Eski zamanlarda altın tarzı değerli eşyaların şimdilerde ise peynir, yağ gibi şeylerin konulduğu toprak kap
Merdane: Hamur açmaya yarayan kalın kısa ağaçtan yapılmış sopa
Kalfa: Bilgisi çırakla usta arasında kalan emektar. 
Çanak: Pişirilmiş topraktan oluşan yayvan kap.
İmal: Bir hammaddeyi üretmek.

b) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili deyimlerin anlamlarını noktalı yerlere yazınız.

* Daha bu işin püf noktasını bilmiyorsun, biraz daha emek vermen gerekiyor.

 • Cevap: Bir şeyin oluşması için özenle ve çok çalışmak, çaba göstermek. 

* Kalfa bir türlü bu çatlamaların önüne geçemez.

 • Cevap: Engel olamamak. 

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Usta, dükkân açmak isteyen kalfasına niçin izin vermek istemiyor?

 • Cevap: Çünkü kalfanın daha işi ayrıntısıyla bilmediğini düşünüyor.

2. Ustası izin vermediği hâlde dükkân açan kalfa niçin dönmek zorunda kalıyor?

 • Cevap: Çünkü yaptığı ürünler nedensiz bir şekilde çatlıyor ve kırılıyor.

3. Usta, kalfasının hatasını anlaması için ne yapıyor?

 • Cevap: Ona bir testi yaptırır ve o esnada o püf noktanın ne olduğunu ona öğretir. 

4. Sizce kalfa, ustasının sözlerini dinleyip sabretseydi olaylar nasıl gelişirdi?

 • Cevap: İşin püf noktasını kendi öğrenir hem o kadar yaptığı şey boşa gitmez hem de ustasına karşı küçük düşmezdi. 

5. Kalfanın ustasının yanına dönmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız ne yapardınız?

 • Cevap: Bende el mahkum geri döner ve yanlış yaptığımı ifade eder özür diledikten sonra o püf noktayı öğretmesini isterdim. 

4. ETKİNLİK

“Püf Noktası” metninin özetini yazınız.

 • Cevap: Bir testi dükkanında çalışan kalfa hep kendi dükkanını açmayı hayal eder. Ancak ustası daha işin püf noktasını bilmediğini söyleyerek beklemesini söyler. Ama kalfa daha fazla dayanamaz  ve kendi dükkanını açar. Bir hevesle testiler yapamaya başlar ama yaptığı testiler aniden kırılır, çatlar. El mahkum kalfa dayanamaz ve nerede yanlış yaptığını öğrenmek için ustasının yanına döner. Ustası da ona işin sırrını öğretir.

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

 • Cevap: Bir kalfanın sabretmemesi sonucu yaşadıklarını konu edinir. 

PÜF NOKTASI METNİNİN ANA FİKRİ: Sabırlı olmayan başarıya ulaşamaz. 

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki paragrafları okuyunuz ve soruyu cevaplayınız.

– Yukarıdaki paragraflarda olaylar kimin ağzından anlatılmaktadır? Yazınız.

Cevap:

 • Püf noktası metni üçüncü tekil şahıs ağzından anlatılmıştır.
 • Hişt hişt metni birinci tekil şahıs ağzından anlatılmıştır.

b) Aşağıdaki kutuları “Püf Noktası” hikâyesine göre doldurunuz.

 • Püf noktası metninin olay örgüsü: Kalfanın dükkan açma isteği, yaptığı ürünlerin sebepsiz kırılması çatlaması ve ustanın yanına dönerek işin sırrını öğretmesini istemesi. 
 • Püf noktası metninde anlatıcı: Üçüncü tekil şahıs ağzından gözlemci bakış açısı ile anlatılmıştır.
 • Püf noktası metninde kişiler: Kalfa ve ustası
 • Püf noktası metninin yer: Ustanın dükkanı ve kalfanın dükkanı
 • Püf noktası metninin zaman: Zamanı bilinmiyor

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

7. ETKİNLİK

Büyüklerimiz niçin bizlere öğüt verirler? Onların verdiği öğütleri dikkate alır mısınız? Niçin? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Onların yanlış yaparak öğrendikleri tecrübeleri bizim yanlış yapmamızı istemedikleri için şanslı olduğumuzu söyleyip bilgilerini aktarırlar. Büyüklerimizin öğütlerini muhakkak göz ardı etmemeliyiz. 

8. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen metni, yazarın kullandığı deyim ve atasözlerine dikkat ederek okuyunuz.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

b) Siz de aşağıda verilen konulardan biriyle ilgili bir hikâye yazınız. Hikâyenizde daha önce öğrendiğiniz atasözü ve deyimleri de kullanmaya özen gösteriniz. Yazınıza başlamadan önce hikâyenize ait unsurları aşağıdaki kutucuklara yazınız.

 • Cevap: Dürüstlük 

Uzak diyarlarda bir ülkenin prensi evlenmek için birini aradığını herkese duyurmuş. Ertesi gün onunla evlenmek isteyenlerle görüşecekmiş. Köyde bir kızda prense çok aşıkmış. Tüm ailesi prens sana dönüp bakmaz bile gitme demiş. Ama kız prensi bir kez dahi görme sevincini tatmak için ne olursa olsun gideceğim demiş. Prens o gün gelen herkese birer tohum dağıtmış. Bu tohumu dikip büyütüp 6 ay sonra en güzel çiçeği yetiştirenle evleneceğini söylemiş. Köylü kızda tohumu almış gitmiş. Kız tohumu ekmiş gözü gibi bakmış sulamış ama tohum hiç çiçek vermemiş. 6 ay süre dolmuş. Eli boş şekilde tohumu diktiği boş saksıyı alıp gitmiş saraya. Diğer kızların elinde türlü türlü güzellikte çiçekler varmış. Prens salona gelir hepsinin saksısına bakar. Ve evleneceği kişinin boş saksıyla gelen köylü kızı olduğunu açıklar. Sonra der ki hepinize verdiğim tohumlar sahteydi. Aranızdan tek dürüst olanı bu kız olduğu için onu seçiyorum demiş. 

sabır, dürüstlük, sevgi, saygı, dayanışma, iyilikseverlik, paylaşma, yardımlaşma…

Kısaca Olay Örgüsü: Dürüstlüğün kazandırdıkları

Konu: Dürüstlük

Kişiler: Prens, köylü kız, ülkenin diğer kızları

Yer: Saray ve kızın evi

Zaman: Belirsizdir

17 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.