5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Etkinlik Soruları Ve Cevapları Meb Yayınları Sayfa 48 49 50 51 52 53

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Mücadele Dönemini en iyi anlatan metinlerden olan Mustafa Kemal’in Kağnısı metni etkinlik soruları ve cevaplarını sizin için derledik.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarıyla ilgili araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Aşağıdaki şiirin görsellerini ve başlığını inceleyiniz. İncelemenizden hareketle şiirin konusunu tahmin ediniz.

Kurtuluş Savaşı sırasında halkın mücadelesi anlatılıyor olabilir. 

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

1. ETKİNLİK

a) Şiirde geçen aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına göre diziniz. Öğrendiğiniz yeni kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.

Cevap: Acı, Al, Asker, Elma, Gece, Kağnı, Nazar, Ses, Ün, Yaşlı

b) Yukarıdaki sözcüklerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.

 • Cevap: Benim en sevdiğim meyve elma. 
 • Bebeğimiz yeni doğdu nazardan korktuğumuz için resim paylaşmıyoruz

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.

1. Elif’in geceleyin kağnısıyla yolda olmasının sebebi nedir?

 • Cevap: Kurtuluş Savaşında savaşan kahraman askerlere mermi taşımak amacıyla yola çıkmıştı. 

2. Şiirde Elif’in hangi özelliklerinden bahsedilmektedir?

 • Cevap: Elif; iri, güçlü, yanakları elma, gözleri üzüm bir genç kızdı. Kahraman, cesaretli ve çalışkandı.

3. Elif, niçin Kocabaş’ın ölmesinden korkmaktadır?

 • Cevap: Çünkü Kocabaş cepheye mermi taşıyordu. 

4. Kocabaş, niçin ölmüş olabilir?

 • CevapÇok yaşlı ve zayıftı Kocabaş yorgunluğa dayanamamış olabilir. 

5. Kocabaş öldükten sonra, Elif cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir çözüm buluyor? Siz, Elif’in bu davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 • Cevap: Kocabaş ölünce nasıl taşırım demeden yüklenmiş mermileri cepheye kendi taşımıştır. 

6. Elif’in kağnıya “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adını vermesinin sebebi ne olabilir?

 • Cevap: Çünkü Milli mücadele onun önderliğinde başlamıştı. Yardımlar onun ordusuna gidiyordu. Elif bu yüzden adını Mustafa Kemal’in Kağnısı koymuştu. 

7. Elif’in yerinde olsaydınız cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir yol izlerdiniz?

 • Cevap: Aynen Elif gibi sırtlar kendim götürmeye çalışırdım. 

8. Millî Mücadele’nin kadın kahramanları ile Elif’in ortak özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Elif kadın kahramanların vazifesini kendine görev edinmiş ve tıpkı onlar gibi cesaret örneği göstermiştir.

3. ETKİNLİK

a) ‘‘Mustafa Kemal’in Kağnısı’’ şiirinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız.

 • kara: siyah
 • çabuk: hızlı
 • yaşlı: ihtiyar
 • yürek: kalp
 • uzak: ırak
 • ün: nam
 • ulu: yüce
 • evvel: ezel
 • yas: matem
 • asker: er
 • güçlü: kuvvetli
 • yel: rüzgar

b) Siz de eş anlamlı kelimelere örnekler veriniz.

 • Cevap: Beyaz – Ak             Hadise – Olay

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

4. ETKİNLİK

a) Yukarıdaki tabloda neler görüyorsunuz?

 • Cevap: Kurtuluş Savaşında Kahraman Türk kadınlarının verdiği müthiş mücadele resmedilmiş.

b)“Türkiye Cumhuriyeti’nin esas düşüncesi, kadınları değil, erkekleri dahi savaş meydanına götürmemektir.
Fakat Türk ulusunun yüksek varlığına, hangi taraftan olursa olsun, ilişildiği zaman, işte o zaman Türk kadınları Türk erkeklerinin bulunduğu yerde hazır ve uyanık ve etkin olacaklardır…”
Mustafa Kemal ATATÜRK
Atatürk’ün yukarıdaki sözü ile “Mermi Taşıyan Kadınlar” tablosu arasında nasıl bir ilişki vardır?

 • Cevap: Yurdumuzda hiç bir zaman savaşı yeglemeyiz. Ancak özgürlüğümüze el uzatıldığında her bir vatandaşımız kadın erkek demeden müthiş bir mücadele örneği sergiler. 

c) Yukarıdaki tablodan ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden hareketle Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında kadınlarımızın rolünü açıklayınız.

 • Cevap: Kurtuluş Savaşında Kahraman Türk Kadınları her aşamada büyük cesaret timsali göstermiş erkek işi demeden büyük gayretler göstermiş çok katkı sağlamışlardır. Bunun için Türk Kadının başarısı göz ardı edilemez. 

5. ETKİNLİK

Öğretmeninizin seçeceği bir arkadaşınız tahtaya çıkıp “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirindeki Elif’in yerine geçecektir. Sizler de arkadaşınıza Elif’in hayatı ile ilgili sorular sorarak ondan cevap isteyiniz.

6. ETKİNLİK

a) Kocabaş’ın öldüğünü gören Elif’in yüz ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur? İşaretleyiniz.

 • Cevap

b) Yüz ifademizin duygularımıza göre şekillenmesi konuşmamızı nasıl etkiler? Açıklayınız.

 • Cevap: Kalbimizde hissettiğimiz, dilimizde söylediğimiz her şey yüz ifadelerimize yansır. 

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

7. ETKİNLİK

a) Aşağıda Ayşe ve Zeynep’in kelime dağarcıkları verilmiştir. Verilen kelime dağarcıklarından hareketle Ayşe ve Zeynep’in oluşturabilecekleri kurallı cümleleri boşluklara yazınız.

Ayşe’nin kelime dağarcığı: yola çıktı, Elif, gece

 • Cevap: Elif gece yola çıktı.

Zeynep’in kelime dağarcığı : yola çıktı, Elif, dün gece, yetişmek, cepheye, amacıyla

 • Cevap: Elif dün gece cepheye yetişmek amacıyla yola çıktı.

b) Hangisinin cümlesi daha açıklayıcı olmuştur? Niçin?

 • Cevap: İkinci cümle daha açıklayıcıdır. Kimin niçin nasıl ne ve ne yaptığı belirtilmiştir.

c) Kelime dağarcığımızı zenginleştirmek için neler yapabiliriz?

 • Cevap: Çok fazla farklı konularda kitap okumalı, kelimelerin sözlük anlamları incelenmeli, atasözü ve deyimler sözlüğü karıştırılmalı. 

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere virgül koyunuz.

– Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Millî Mücadele’de ön plana çıkan şehirlerimizdendir.
– Mustafa Kemal 27  Aralık 1919’da Ankara’ya geldi, halk onu sevinç gösterileri ile karşıladı.
– Evet, yurdumuzu korumak için her türlü fedakârlığı yapmalıyız.
– Son düşman askeri ülkemizi terk edene kadar mücadeleye devam edeceğiz, dedi.
– Çalışmak, çalışmak,  çalışmak! İhtiyacımız olan tek şey, çok çalışmaktır.

b) Virgülün kullanımına örnek iki cümle yazınız.

 • Cevap: Hasan, bugün okula gidecek.
 • Annem bugün marketten patates, soğan ve biber aldı.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

9. ETKİNLİK

Elif kağnıyı çekmek için Kocabaş’ın yerine geçtikten sonra neler yaşanmış olabilir? Hikâye şeklinde yazınız.

 • Cevap:

Elif hiç arkasına bile bakmadan tüm cephaneyi kağnının arkasından indirdi ve sırtlandı. Zaman zaman çok yoruldu nefesi kesildi ama yine de vazgeçmedi. Elifin tek amacı vardı oda bu mermileri mücadele kahramanlarına ulaştırmak. Dayanamayacağı anda hep bunu aklına getirdi. Şehitleri düşündü onlar için daha da güç doldu. Durmadı Elif. Daha da hızlandı en sonunda cepheye vardı. Teslim etti emanetlerini şanlı askerlerimize. Adını kahraman olarak yazdırdı bir döneme. 

12 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.