5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anadolu Sevgisi Metni Etkinlik Soruları Ve Cevapları Meb Yayınları Sayfa 134 135 136 137

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anadolu Sevgisi metni etkinlik soruları ve cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaşadığınız yerin tarihî ve doğal güzellikleri nelerdir?

 • Cevap: Yaşadığım yerde Marmara Denizi ve çok güzel nehirler bulunur. Ayrıca Kartepe de bize yakındır. Kış aylarında çok güzel olur. Aynı zamanda tarihi pek çok eserde vardır. Zaman zaman onları gezer ve incelerim. 

2. Ülkemizde en çok gezip görmek istediğiniz yerler nerelerdir? Neden?

 • Cevap: Nevşehir Kapadokya çok gezmek istediğim bir yer… Çünkü peri bacalarını çok merak ediyorum ve her zaman fotoğraflarını hevesle ve hayranlıkla incelerim.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı

1. ETKİNLİK

Şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki yönergeyi uygulayınız.

ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME

Kalıp

TAHMİNİM 

 • Cevap: Şekilli bir kap

SÖZLÜK ANLAMI

 • Cevap: Bir şeye belirli bir biçim vermeye ya da bir şeyin biçimini korumaya yarayan araç.

*************

ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME

Yular

TAHMİNİM

 • Cevap: İp

SÖZLÜK ANLAMI

 • CevapHayvanın başlığına ya da tasmasına takılan ve onu bir yere bağlamaya ya da çekerek götürmeye yarayan ip.

*************

ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME

Kerpiç

TAHMİNİM

 • Cevap: Evlerde kullanılan taş

SÖZLÜK ANLAMI

 • Cevap: Balçık ve saman karışımı, pişmemiş bir çeşit ilkel tuğladır. 

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.

1. Şair, şiirin ilk dörtlüğünde “bilmezsin” diyerek kime sesleniyor olabilir?

 • Cevap: Şiiri yazdığı yarine ithafen söylemiş olabilir. 

2. Şiire göre Anadolu dağlarının özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Boz dumanla örtülüdür. 

3. Şiirin ikinci dörtlüğünde Anadolu’nun hangi yönleri vurgulanmaktadır?

 • Cevap: Ovaların güzellikleri verimliliği, yoncaların diz boyu olduğu, kağnıların sıkça gidip geldiği anlatılır. 

4. Şiirde geçen “Gönül perdelerinin sökülmesi” sözüyle ne anlatılmak isteniyor?

 • Cevap: Gönlü kirleten güzel görmeye engel olan şeylerin ortadan kaldırılması gerektiğini anlatıyor. 

5. Şair siz olsaydınız metne nasıl bir başlık koyardınız? Niçin?

 • Cevap: Eşsiz Güzelliktedir Benim köyüm

3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlı en küçük parçalarını bulunuz ve örnekteki gibi altlarını çiziniz.

 • Cevap: Dağ, deniz, sev, kir, kağnı, ev 

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı

b) Aşağıdaki kelimeleri uygun eklerle eşleştirerek tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

 • Cevap:

Ağaç sız   Ağaçsız  Ağaç bulunmayan 

Saygı lı   Saygılı   Hürmet gösteren, nezaketli 

Sevgi    Sevgi       Duyulan aşk 

Gazeteci   Gazeteci  Gazetede çalışan gazete metinleri yazan kişi

Kardeşlik    Kardeşlik   Hissedilen birlik ve beraberlik 

 

c) Kelimelerin anlamları, ek aldıktan sonra değişmiş midir? Örnek vererek açıklayınız.

 • Cevap: Evet çoğu değişmiştir. Genel olarak köke bağlı kalsa da ona yakın anlamlar ifade etmiştir. 

4. ETKİNLİK

a) Şiirin size çağrıştırdığı kavramları ve hissettirdiği duyguları dairelerin içine yazınız.

 • Cevap:

Anadolu Sevgisi Duygular: İnsan ve doğa sevgisi, hayranlık, özlem 

Anadolu Sevgisi Kavramlar: Ova, dağ, toprak, ev

Anadolu Sevgisi şiirinin ana duygusunu yazınız: Köye duyulan aşırı sevgi

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

5. ETKİNLİK

Dörder kişilik gruplara ayrılınız ve grup içinde bir sözcü belirleyiniz. “Ülkemizin tarihî ve doğal güzelliklerinin korunması için neler yapılmalıdır?” sorusundan hareketle grup olarak hazırlıklı bir konuşma planlayınız. Öğretmeninizin belirleyeceği süre bitiminde grup sözcüleri konuşmalarını sırayla sunacaktır.

6. ETKİNLİK

“Anadolu, sevgi, dağlar, yayla, ova, deniz, köy ve halk” kelimelerinden en az üçünü kullanarak bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık koyunuz.

Cevap:

Anadolu en güzel yeridir ülkemizin

Dağı ayrı haşmetli

Ovaları mis kokulu

Denizleri kabarır volkan gibi 

 

Yayları yemyeşil içi açılır insanın

Köyleri eğlenceli dostluk sevgi dolu

Dönmek istemezsin bir gelsen

Anadolumuz cennet gibi haydi durma 

7. ETKİNLİK

a) Türkiye’nin tanıtımıyla ilgili videoyu izleyiniz. Kendinizi, Türkiye’yi yurt dışında tanıtan biri olarak hayal ediniz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Türkiye’nin tanıtımıyla ilgili neler hazırlarsınız?

 • Cevap: Türkiye’nin hem tarihi ve hem doğal güzelliklerini, insanlarının nasıl misafirperver olduğunu, çok lezzetli yemeklere sahip olduğunu anlatırım. 

2. Türkiye’nin en çok hangi özelliğinin yabancılar tarafından bilinmesini isterdiniz? Niçin?

 • Cevap: Çok cana yakın insancıl bir millet oldukları bilinmelidir. 

3. Yabancıları Türkiye’ye davet etmek için bir slogan üretiniz.

 • Cevap: Cenneti Görmek İsteyenler Buyurun Ülkemize

b) Türkiye’nin tanıtımında görevli biri olarak ülkemizin bu yılki tanıtım afişini düzenliyorsunuz. İzlediklerinizden ve hayal gücünüzden hareketle defterinize ülkemizin tanıtım afişini çiziniz.

 • Cevap:

 

8. ETKİNLİK

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Forsa” metnine hazırlık yapmak amacıyla Ömer Seyfettin’in farklı bir hikâyesini okuyunuz.

15 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.