2B Arazileri son başvuru tarihi ne zaman 2013

2b arazileri ile ilgili başvuru son başvuru tarihi belli oldu. 2b arazileri başvuru tarihi uzatıldı. Ali Babacan 2B arazileri ile ilgili başvuru süresi 3 ay uzatıldığını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Yasa Tasarısı’yla toplum için tehlike oluşturmamak şartıyla maruz kaldığı ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen mahkumun cezasının infazının, iyileşinceye, tedavi oluncaya kadar ertelenebileceğini, cezasının geri bırakılabileceğini bildirdi.

Babacan, Bakanlar Kurulu’nun ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Merkez Bankasından Bakanlar Kuruluna 6 aylık sunuş yapıldığını bildiren Babacan, sunuşta küresel ekonomik gelişmelerin, orta vadeli program çerçevesinde Türkiye’nin büyümeperformansı, dış dengesi ve enflasyonla ilgili gelişmelerin değerlendirildiğini belirtti.

Babacan, şöyle konuştu:

”Avrupa’da yaşanan türbülansa rağmen bölgemizdeki siyasi sıkıntılara rağmen Türkiyeekonomisi güçlü bir büyüme performansı ortaya koymaya devam ediyor. Bugün itibariyle baktığımızda Hazinenin borçlanma faizleri reel faiz açısından tarihi, düşük seviyelere inmiş durumda. Önümüzdeki dönemde hükümetimizin ve Merkez Bankamızın enflasyonla mücadelesi kararlı bir şekilde devam edecek. Büyüme konusunda istihdam konusunda tüm ilgili kuruluşlarımızın senkronizasyon, eşgüdüm içerisinde çalışması önümüzdeki dönemde son derece önemli olacak. Dış dengemizin tedrici olarak düzelmesi, cari açığımızın tedrici olarak daha makul seviyelere inmesi için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Tüm önümüzdeki dönemde mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Yapısal reformlarda önümüzdeki dönemde kayıtdışıyla mücadele en önemli gündem maddelerimizden birisi olacak. Türkiye’de tasarruflarınartması temel çalışma alanlarımızdan birisi olacak.”

Başbakan Yardımcısı Babacan, enerji ve ulaştırma alt yapısı, ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması, tarımsal yapının geliştirilmesi,yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması, aktif iş gücü politikalaranın geliştirilmesi ve eğitimin iş gücü talebine duyarlılığın artırılması konularının, önümüzdeki dönemde en önemli yapısal reform alanları arasında yer alacağını kaydetti.

Yasa tasarıları

Toplantıda görüşülen ve imzaya açılan yasa tasarıları hakkında bilgi veren Babacan, Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tasarının ayrıntılarını anlattı.

Babacan, tasarının genel anlamda Türkiye’nin cezaevi uygulamalarının daha güncel, dahamodern bir yapıya ve uygulama çerçevesine kavuşturmayı amaçladığını ifade etti.

Evli hükümlülerin durumu

Babacan, tasarının evli olan hükümlülerin 3 ayda bir eşleriyle görüşebilmesinin önünü açtığını ifade ederek, bu görüşmenin 3 saatten 24 saate kadar olabilmesinin de öngörüldüğünü aktardı.

Tasarıyla açık ceza infaz kurumlarında yılda 3 kez kullandırılan ev izninin yılda 4 keze çıkarıldığını bildiren Babacan, ayrıca hükümlü ve tutuklu çocukların, anne babasıyla 2 ayda bir 3 saatten 24 saate kadar görüşme imkanına kavuştuğunu dile getirdi.

Hükümlü ve tutukluların mazeret iznini geçirecekleri yerin de tasarıda olduğunu anlatan Babacan, ölüm ya da hastalık nedeniyle izin verilen hükümlü tutukluların evinde, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlarının evinde, dış güvenlik görevlileri tarafından güvenli görülen başka bir yerde, gidilen yerde bulunan kapalı ceza infaz kurumunda kalabileceklerini söyledi.

Babacan, bu yerlerden hangisinde kalınacağına, güvenlik durumu değerlendirilerek, mülki idare amirince, yani ilin valisince karar verileceğini kaydetti.

Ağır hasta ve sakatların durumu
Ağır hastalık veya sakatlık nedeniyle infazın ertelenmesi alanında da düzenleme yapıldığını ifade eden Babacan, ”Şu anda mevcut durumda infazın ertelenmesi mahkumun hastalığının hayatı için kesin bir tehlike teşkil etmesi gerekiyordu. Bu tasarıyla toplum için tehlike oluşturmamak şartıyla maruz kaldığı ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen mahkumun cezasının infazı iyileşinceye kadar, tedavi oluncaya kadar ertelenebilecek, geri bırakılabilecek” ifadesini kullandı.

Babacan, bu değişiklikle şu anda cezaevinde bulunan yaklaşık 310 kişinin durumunun yeniden değerlendirilebileceğini vurguladı.

Görüşülen bir başka yasa tasarısının serbest bölgeler kanunundaki değişikliklerle ilgili olduğunu belirten Babacan, şöyle konuştu:

”Ekonomi Bakanlığımızın yapmış olduğu bu çalışmayı değerlendirdik. Burada amaç, kümelenme modeliyle birbirine benzer olan yatırımların bir bölgede baştan dizayn edilmiş, izinleri alınmış, bir bakıma bürokratik prosedürleri tamamlanmış bir bölgede yapılabilmesi ve bu bölgede de bizim zaten uygulamakta olduğumuz teşvik paketlerinin bir bakıma Bakanlar Kurulu tarafından karar verilip orada uygulanması. Bu tasarının özü bu. Bu tasarıyla ilgili değerlendirmeler yaptık. Ekonomi Bakanlığımız biraz daha üzerinde çalışacak.”

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu kapanıyor

Babacan, görüşülen bir başka yasa tasarısının ”Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu teşkilat kanunu”yla ilgili tasarı olduğunu ifade etti.

”Burada aslında yapılan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nu (TAPDK) kapatıyoruz. Bu kurumun görevlerini üç bakanlık arasında dağtıyoruz” diyen Babacan, söz konusu bakanlıkların Gıda Tarım ve Hayvancılık, Sağlık ve Maliye bakanlıkları olduğunu kaydetti.

Babacan, üç bakanlığı yoğun şekilde ilgilendiren görev alanlarının, bakanlıklara dağıtıldığını bildirdi.

Babacan, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK) çok sayıda kişinin çalıştığı bir kurum olmadığını, oradaki çalışan personel için yasa tasarısında uygun çözüm formatları bulunduğunu söyledi.

Bu kurulun şu ana kadar yaptığı fonksiyonların, bağımsız bir kurum tarafından yapılması gereken fonksiyonlar olduğuna inanmadıklarını ifade eden Babacan, ”Zaten pek çok konuda gelip ilgili bakanlıklarımızla görüşerek, ilgili bakanlıklarımızdan aldıkları yön çerçevesinde bu kurul bugüne kadar çalıştı. Bir bakıma uzaktan bu işleri yapmaya çalışmaktansa direkt sorumlu olan bakanlıklarımızın bizzat o siyasi sorumluluğu üzerinde hissedip TAPDK’nın görev alanına giren konuları yapmasını uygun gördük” diye konuştu.

Devletin artık özellikle sigara ve alkollü içecek üretiminden tamamen çıkmış durumda olduğunu vurgulayan Babacan, ”İşin içinde devlet varken, devlet ile özel sektör bir aradayken belki bu tür kurumlara ihtiyaç var ama şu anda tamamen artık özel sektöre devrolmuş bir konuda, tütün ve alkollü içecekler konusunda böyle bir kurulun bir bakıma varlığının sebebi de ortadan kalkmış oldu. Özellikle de özelleştirmelerden sonra” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın kamu özel ortaklığı modeliyle tesis yaptırılmasına dair kanun tasarısının da görüşüldüğünü ifade eden Babacan, bunun yap, kirala, devret modeliyle yapılan şehir hastaneleriyle ilgili olduğuna dikkati çekti.

Babacan, mevzuatı biraz daha açıklığa kavuşturmak ve şimdiye kadarki uygulamalardan da elde edilen tecrübeyle mevzuatı bir bakıma uygulamalara daha uygun hale getirmek, yasal alt yapıyı güçlendirmek olduğunu belirtti.

2b müracaat süresi 3 ay uzadı

Babacan, 2b uygulamasıyla ilgili müracaat süresinin uzatıldığını vurgulayarak, sürenin bu ayın sonunda dolacağını, ancak süreyi 3 ay daha uzattıklarını duyurdu. Babacan, şimdiye kadar başvuramamış vatandaşlara 3 aylık bir başvuru penceresi açıldığına işaret etti.

Bayram tatiline de değinen Babacan, 24 Ekim Çarşamba, yani arefe gününden, gece yarısından itibaren, 30 Ekim 2012 Salı günü 07.00’ye kadar otoyol ve köprülerin ücretsiz kullanılabileceğini söyledi.

Babacan, ”Ayrıca 25 Ekim Perşembe günü gece yarısı, yani çarşambayı perşembeye bağlayan gece başlayıp, 28 Ekim 2012 Pazar gecesi, gece 12.00’de bitmek üzere yine toplu taşıma hizmetleri de bu kapsamda karara bağlanmış durumda atarız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

2b başvuru tarihleri 2012 , 2b arazileri başvuruları ne zaman sona eriyor

1 yorum

  1. 2B ARAZİLERİ

    Bu araziler 29.06.2001 tarihinde kabul edilen 4706 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiş ve satışları,satış şartları ve usulleri bu kanunla belirtilmiştir kanuna göre, orman sınırları dışına çıkarılan arazilerdir.Alım ve satımları mümkün olan bu araziler 6831 sayılı Orman Kanununda 1744,2896 ve 3302 Sayılı Kanunlarla bazı değişiklikler yapılarak 2 B arazileri olarak tanımlanmış ve alım satımları da bu kanunlarla getirilen hükümlere göre yapılmaktadır.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.