Web sitemize hoşgeldiniz, 15 Mayıs 2021

2017 Özel Okul Başvuruları ne zaman Başlıyor?

Özel okul teşvik başvurularına dair tebliğ Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen özel okullarda okuyan öğrenciler ile Organize Sanayi Bölgelerinin içinde ve dışındaki özel mesleki ve teknik eğitim okullarında okuyan öğrencilerin eğitim ve öğretim desteği için başvurular haftaya başlayacak. 340 bin öğrenciye verilecek olan Özel Okul Teşvik Başvuruları için MEB tarafından alınacak başvuruların ardından Özel Okul Teşvik başvurusu almaya hak kazanan adaylar belirlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okul teşvik konusuna ilişkin son dakika açıklaması gerçekleştirildi.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu Özel Okul Teşvik Konusuna İlişkin Açıklaması!

Yeni eğitim öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteği için MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu şu açıklamalarda bulundu.

Bu yıl eğitim ve öğretim desteği kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacak.

2017-2018 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkanı bulacak.

Şamlıoğlu, belirlenen 75 bin rakamı ile birlikte bu yıl yaklaşık 315 bin öğrencinin eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmasını beklediklerini ifade etti.

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Özel okul teşvik başvurusu, 15 Ağustos 2017 tarihinde alınmaya başlanacak.

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Özel okul teşvik başvurusu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Özel okul teşvik başvurusu yapmak isteyenler için aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü sitesinden başvuru kılavuzu da yayınlanacak.

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Özel okul teşvik başvuruları, 2 Eylül 2017’de tarihinde bitecek.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Başvuruların sonlanmasının ardından 5 Eylül 2017 tarihinde teşvik almaya hak kazanan öğrenciler duyurulacak.

2017-2018 ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

5 Eylül – Tercih işlemli yapmaya hak kazanan öğrencilerin ilanı

6-19 Eylül – Tercih işlemleri

20 Eylül – Yerleştirme sonuçlarının ilanı

21-26 Eylül – Nakil ve kesin kayıt işlemleri

27 Eylül – Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı

27-30 Eylül – Ek yerleştirme kayıt işlemleri

ÖZEL OKUL TEŞVİĞİ ALABİLMEK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)Okul öncesi eğitimde 19 Mart 2011 ile 19 Eylül 2012 tarihleri veya arasında doğmuş olmak,

3)İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak

4)Beşinci sınıfa devam edecekler 19 Eylül 2016 tarihi itibariyle ortaokul veya imam-hatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak.

5)Ortaöğretime devam edeceklerin kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,

6)Eğitim öğretim desteği alırken 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,

7)Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,

8)Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,

9)5580 sayılı Kanunun 12’nci Maddesi çerçevesinde eğitim ve öğretim desteğinden faydalanmamış olmak.

2017 DESTEK TUTARLARI NE KADAR OLACAK?

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 60 lira,

İlkokuldaki 15 bin öğrenciye 3 bin 680 lira,

Ortaokuldaki 15 bin öğrenciye 4 bin 280 lira,

Lisedeki 15 bin öğrenciye 4 bin 280 lira,

Temel lisedeki 24 bin öğrenciye ise 3 bin 680 lira destek verilecek.

75 bin öğrenci, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteğinden yararlanacak. Yeni eğitim öğretim yılında, önceki yıllardakiler de dahil olmak üzere 340 bin öğrenciye destek verilecek.

KİMLER ÖZEL OKUL TEŞVİĞİ ALABİLECEK?

Eğitim ve öğretim desteği, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütlerin ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınmasıyla verilecek.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananlar, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri halinde bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ilgili kanun maddesine göre hesaplanacak gecikme zammıyla bir ay içinde ödenmesi istenecek. Süresinde ödenmemesi halinde ise bu tutarlar, Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek.

Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimi ile bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlendi. Her öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği tutarı resmi okullarda öğrenim görecek bir öğrencinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde devlete maliyetinin 1,5 katını geçmemek üzere, önceki yılın verileri esas alınarak tespit edildi.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz