2013 ALES Başvuru Tarihleri

2013 ALES başvuru tarihleri resmi olarak açıklandı. ALES’e başvurular 11 Mart 2013 Pazartesi günü başlıyor. ÖSYM tarafından 2013 ALES başvurularına ilişkin resmi açıklama yapıldı. ALES 2013 Başvuru Tarihi ve Diğer Detaylar Şöyle :

BASIN DUYURUSU
(7 Mart 2013)

 2013-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2013-ALES)

İlkbahar Dönemi: Başvurular

2013-ALES İlkbahar Dönemi Sınavı, 12 Mayıs 2013 tarihinde yapılacaktır.

Sınava başvurular,  11-20 Mart 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

osymales78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ÖSYM tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek zorunludur.

Türkiye’de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenler de ALES’e girmek zorundadırlar. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkânlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.  ALES’e yabancı uyruklular da girebilecektir.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2013-ALES İlkbaharDönemiKılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru tarihleri içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı yapılmayacaktır.Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES başvuru tarihi 2013 , 2013 ALES başvuruları ne zaman başlıyor, ALES 2013 başvuruları ne zaman bitecek

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur. ( ÖSYM Başkanlığı )

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.