2012 SBS Başvuru Kılavuzu

2012 SBS ( Seviye Belirleme Sınavı ) başvuru kılavuzu 5 Mart 2012 Pazartesi günü itibariyle yayınlandı.

2012 SBS Başvuru Kılavuzu2012 SBS Başvuru Kılavuzuı Ne Zaman Yayımlanacak? 2012 SBS Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? 2012 SBS Başvurular Ne Zaman Sona Erecek? 2012 SBS Başvuru Tarihleri Ne Zaman

Bu yıl sadece 8. Sınıflara uygulanacak olan 2012 SBS 9 Haziran 2012 cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak ve 2 saat (120 dakika) sürecek. SBS sonuçları ayrıca başvuru yapanlara yönelik olarak Bursluluk ve Yatılılık için de kullanılacak. 

2012 SBS Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayınız… 

2012 SBS Başvuruları 5 Mart 2012 Pazartesi günü başlayacak ve 23 Mart 2012 tarihinde sona erecek.

Güncel eğitim haberlerini ve sınav duyurularını kaçırmak istemiyorsanız facebook  sayfamıza üye olun/beğenin.

Başvuru ve Ücret Yatırma Tarihi : 05-23 Mart 2012
Sınav Giriş Belgesinin İnternette Yayım Tarihi: 28 Mayıs 2012
Sınav Sonuçlarının İlanı: 12 Temmuz 2012

BAŞVURU ŞARTLARI

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları
2011–2012 eğitim ve öğretim yılında örgün ilköğretim kurumlarının 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları

2011–2012 eğitim ve öğretim yılında emsalleri örgün eğitim kapsamındaki ilköğretim kurumlarına devam ediyor olmak ve ilgili mevzuatta belirtilen hüküm doğrultusunda, zorunlu ilköğretim yaşı içindeyken açık ilköğretim okulunun 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurtdışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2011–2012 eğitim ve öğretim yılında Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuveyt, Libya, Suudi Arabistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde e-Okul sisteminde kayıtlı okulların 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurtdışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Yurt Dışında öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, Türkiye’deki 8. sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak.

BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA İŞLEMLERİ

SBS Başvurusunda bulunacak öğrenciler, bankaya sınav ücretini yatırmadan önce e-Okul bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Okul bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

a. Öğrenciler, 10 (on) TL sınav ücretini 05–23 Mart 2012 tarihlerinde T.C. Ziraat Bankası Aġ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO veya Türkiye Halk Bankası AŞ Şubelerinden veya bu bankaların internet Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla, T.C. kimlik numaralarına göre yatıracaklardır.

b. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sınava başvuracak öğrenciler sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası AŞ Şubelerinden veya bu bankaların internet Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla T.C. kimlik numaralarına göre yatıracaklardır.

c. Yurt Dışından sınava başvuracak öğrencilerin sınav ücreti yurt içindeki yakınları vasıtasıyla a. bendinde yer alan bankaların Şubelerinden veya bu bankaların internet Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla, öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre yatırılacaktır.

ç. Sınav ücreti kesinlikle “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla bankaya yatırılacak; mektup veya elden sınav ücreti tahsil edilmeyecektir.

d. Öğrenciler, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya havale ücreti ve benzeri herhangi bir gider ödemeyecektir.

e. Banka dekontunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katılacağı sınavın açık adı bulunacaktır. Para yatırma işleminden sonra dekont üzerinde bulunan bilgilerin öğrenciye ait olduğu kontrol edilmelidir. Bilgilerde yanlışlık varsa aynı gün ödeme iptal ettirilerek öğrencinin e-Okul sistemindeki bilgileri düzeltildikten sonra ödeme yeniden yapılacaktır.

f. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmaz.

g. 2828 ve 5395 sayılı Kanunlar kapsamına giren öğrencilerin Başvuru işlemleri okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemine işlenecek ve takip edilecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

a. Öğrencilerin sınav Başvuruları “Başvuru Ücreti ve Banka İşlemleri” maddesinde belirtilen koşullar Başvuru süresi içinde yerine getirildiği takdirde gerçekleşmiş olacaktır.

b. Açık ilköğretim okulu öğrencilerinin Başvuru işlemleri Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

c. Yurt Dışında e-Okul sistemine kayıtlı okullarda öğrenim gören öğrenciler, 3. maddenin b ve c bendinde belirtildiği Şekilde sınav ücretini bankaya yatırarak Başvurusunu yapmiş olacaktır.

ç. Yurt Dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullardan Başvuru yapmak isteyen öğrenciler; http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan kılavuzda yer alan “EK–1 Yurt Dışı Başvuru Talep Formunu mutlaka eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt Dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır. Gerektiğinde bu formda yer alan bilgiler kullanılarak öğrenci ve velileriyle irtibat kurulacaktır.
Aşağıdaki belgeler, Başvuru süresi içinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı-06500 Teknikokullar ANKARA-TÜRKİYE adresine APS veya dengi posta yoluyla göndereceklerdir.

Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler

1. Öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

2. Bir adet vesikalık fotoğraf,

3. Bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerinde/elçiliklerde onaylattıkları denklik belgesi,

4. “Ek-1 Yurt Dışı Başvuru Talep Formu”

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

 

Başvurular,

a. e-Okul sistemindeki öğrenci bilgilerinde eksiklik, hata veya çelışki varsa,

b. Öğrenci sınav ücretini başka bir hesaba ya da yanliş sınav hesabına yatırmişsa,

c. Yurt Dışından Başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa, geçersiz sayılacaktır.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, e-Okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,

b. SBS’ye başvurmak isteyen öğrenciler ile bu öğrencilerin velilerini bilgilendirmek, Başvuru tarihlerinde öğrencilere Başvuru yapmaları konusunda rehberlik etmek,

c. SBS’ye başvuran ve PYBS’ye katılmak isteyen, Başvuru Şartlarını taşıyan öğrencilere rehberlik etmek, Başvuru işlemlerini zamanında yapmak ve okulda kurulan komisyon tarafından öğrenciye ait belgeleri kontrol etmek,

ç. Polis Kolejine Başvuru yapmak isteyen öğrencilerden Şartları uyanların Başvurusunu http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapmak,

d. Polis Koleji Başvuru belgesinin aslını okulda saklamak, bir örneğini öğrencinin velisine imza karşılığında vermek,

e. Fotoğraflı sınav giriş belgesini internetten çıktı alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek ve sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini onaylayarak vermek,

f. Okulunda sınav hizmeti alması gereken engelli öğrenci varsa, bu öğrencinin velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırmak Merkezi Müdürlüğüne yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul sisteminden takip etmek,

g. Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ilköğretim okulları ile yatılı ilköğretim bölge okullarında (YĠBO) öğrenim gören engelli öğrenciye ait “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü Kimlik Kartı” veya “özür bilgisinin işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı”nı Başvuru tarihleri arasında RAM’a topluca göndermek,

h. Öğrenciler, SBS’de, e-Okul sisteminde kayıtlı olan zorunlu yabancı dil dersinin testinden sorumlu olacaktır. Buna bağlı olarak,

-Okulunda birden fazla yabancı dil dersi alan öğrencilerin,

– Şubesi değişen öğrencilerin,

– Nakil işlemi yapılan öğrencilerin,

zorunlu yabancı dil dersini e-Okul sistemine 23 Mart 2012 tarihine kadar işlemek.

Bu konuyla ilgili öğrencilerin ferdi bildirimleri dikkate alınmayacaktır.

ı. İşitme engeli olan öğrencinin yabancı dil sınavına katılması için velinin yazılı Başvurusu üzerine, bu durumu e-Okul sisteminde not bilgileri ile ilgili kısma işlemek,

i. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerin Başvuru işlemlerini, e-Okul sistemi üzerinden takip etmek,

j. Okulun internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle Başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek.

İL/İLÇE M,LLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

 

a. e-Okul sistemi Millî Eğitim Müdürlüğü İşlemleri bölümünde yer alan raporlama modülünden okul müdürlüklerince yapılan Başvuruları izlemek,

b. Başvuru süresi içinde okulların işlemlerini doğru ve düzenli devam ettirebilmesi için gerekli tedbirleri almak,

c. Başvuru süresi içinde öğrenci ve velilere SBS ile ilgili gerekli açıklamaları yapmayan okul müdürlüklerini uyarmak,

ç. Sınava girecek engelli öğrencilerin Rehberlik ve Araştırmak Merkezi Müdürlüğünde sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının, MEBBĠS-RAM Modülü’nde öncelikli işlem görmesini sağlamak,

d. Sınav günü bu kılavuzun 9. maddesinde açıklanan engelli öğrenciler için gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

a. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 28 Mayıs 2012 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

b. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

c. Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’nun teklifi üzerine Başkanlığın uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

ç. Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini Başvuru yaptığı okul müdürlüklerinden alabilecektir.

d. Yurtdışından sınav Başvurusu yapan öğrencilerin sınav giriş belgesi 28 Mayıs 2012 tarihinde, Ek-1 “2012-SBS-Yurt Dışı Başvuru Talep Forumu’nda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

Öğrenciler elektronik ortamdan aldıkları sınav giriş belgesini bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerine onaylatacaklardır.

e. Sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler [email protected] elektronik posta adresinden Bakanlığımıza ulaşabileceklerdir.

f. Engelli öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı özel hizmet durumu yer alacaktır.

ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda engel durumlarına uygun hizmet alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; okul müdürlüğünün/velinin, bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (RAM) müracaat etmesi zorunludur. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Okul Müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili olarak RAM’a yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur.

RAM’da yapılacak işlemlerde özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin, (evde ve hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir.

Sınavlarda öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi tarafından “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü Kimlik Kartı” veya “özürlü bilgisinin işlendiği nüfus cüzdan”ından biri ile, süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık raporunun aslı veya onaylanmış örneğiyle RAM’a Başvuru yapılması gerekmektedir.

Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların Dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ilköğretim okulları ile yatılı ilköğretim bölge okulu (YĠBO) müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildirir sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM’a gönderilmesi halinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından, MEBBĠS-RAM Modülü ’ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra Başvurunun sisteme işlendiğine dair belge öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet verilemeyecektir.
Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde saklanacak, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili işlemlerini en geç 11 Nisan 2012 tarihine kadar okullarının bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine yaptırmaları gerekmektedir.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

Görme Engelli Öğrenciler

Az Gören Öğrenciler

Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir.

Az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleme yapılacaktır.

a. Okuyucu ve kodlayıcı,

b. 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı,

c. Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı.
Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

Görmeyen Öğrenciler

Görmeyen öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Görmeyen öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavda resim, Şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır. Başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

İşitme Engelli Öğrenciler

İşitme engelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri halinde velisinin okul müdürlüğüne yazılı Başvurusu gerekmektedir.

İşitme engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilerektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Bedensel Engelli Öğrenciler

Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Bu öğrencilere RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir.
Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir.

Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler

Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.

Yatarak tedavi görenlerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan öğrencilerin durumu, sağlık raporu ile belgelendirildiği takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır.

Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılabilecektir. Veliler, öğrencinin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM’a başvuracaklardır.

Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

Zihinsel Engelli Öğrenciler

Zihinsel engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.

Öğrencinin takip ettiği eğitim programı ve haftalık ders dağıtım çizelgesinde yabancı dil dersi yer almayan zihinsel engelli öğrenciler sınavda yabancı dil testi sorularından muaf tutulacaktır.

SINAV KONULARI

İlköğretim kurumlarının 8. sınıfında öğrenim gören öğrencilere, SBS’de Tablo-1’de belirtilen alanlarda test uygulanacaktır.

Test konuları, ilköğretimin 8. sınıfında her ders için o öğretim yılının programlarına bağlı kalınarak hazırlanacaktır. Testler öğretim programlarında belirtilen kazanımları öğrencinin elde etme seviyesini ölçecektir.

Tablo–1

Test Konuları Test Nu     Test Adı

1     Türkçe
2     Matematik
3     Fen Bilimleri
4     Sosyal Bilimler
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi
-Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi
-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
5     Yabancı Dil

SINAVIN UYGULANMASI

a. SBS, 09 Haziran 2012 Cumartesi günü yurt içi ve yurt Dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da başlayacaktır. Test 100 sorudan oluşacaktır, 120 dakika sürecek olan sınav, tek oturum olarak merkezi sistemle bütün sınav merkezlerinde aynı anda yapılacaktır.

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara Yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (veya pasaport) en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

c. Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

ç. Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz ve saat fonksiyonu Dışında özellikleri bulunan saat bulunmaksızın sınava alınacaktır.

Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.

d. Öğrenciler ve görevliler, sınavda MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 23.maddesinde yer alan sınavlarda kılık kıyafet hükmüne uygun olarak hareket edeceklerdir.
Öğrenciler, örgün ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gördükleri okulun mevzuatına uygun kılık ve kıyafetle sınava gireceklerdir.

Görevliler, 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun kıyafetle sınav görevine geleceklerdir.

e. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sınav salonunda kendi sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve Yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.

f. Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir.

Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrencinin kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.

g. Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Öğrenci de bunları kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

h. Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala özürlü öğrenciler hariç sınav salonundan kimse çıkarılmayacaktır. Sınav salonunda tek aday bulunamayacağından dolayı en az 2 (iki) adayın kalması sağlanacaktır.

ı. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır.

i. Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen (tükenmez) kalemle kendisi atacaktır.

j. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız.” kısmı hiçbir Şekilde işaretlenmeyecektir.

k. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını işaretleyecektir. Salon görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol edecektir.

l. Öğrenciler, cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın Dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

m. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

n. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

o. Sınav esnasında kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.

Ayrıca sınavdan sonra cevap kâğıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı salonda sınava giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılır. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilir. Bu nedenle sınav esnasında adayların cevap kağıtlarını hiçbir öğrencinin göremeyeceği Şekilde önlerinde bulundurmaları ve kesinlikle herhangi bir yöntemle kopya çekme teşebbüsünde bulunmamaları gerekmektedir.

p. Sınav bitiminden sonra,

i) Öğrenciler, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağına imzasını atacaktır.

ii) Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla beraber bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

iii) Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından ilköğretim okullarında kullanılmak üzere toplanacaktır.

Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural Dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı, değerlendirilme işlemi yapılmadan geçersiz sayılacaktır. Bu tür konularda yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İlköğretim kurumlarının 8. sınıflarında SBS’ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

b. SBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanliş cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için beş ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Yabancı dil testinden muaf olan işitme engelli öğrencilerin yabancı dil ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin yabancı dil testi Dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, yabancı dil testinden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

h. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2’de verilmıştir.

Tablo–2

Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

 

Test Nu     Test Adı     ASP

Katsayıları

1     Türkçe     4
2     Matematik     4
3     Fen Bilimleri     3
4     Sosyal Bilimler     3
5     Yabancı Dil     1

TOPLAM     15

.
.
.
.
.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

SBS sonuçları 12 Temmuz 2012 tarihinde ilan edilecektir.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacaktır.

Öğrencinin sınav sonuç bilgileri kayıt hakkı kazandığı okulun ekranından da izlenebilecektir. Bu sebeple kayıt sırasında öğrenciden ayrıca sonuç belgesi talep edilmeyecektir. Öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri velinin talep etmesi durumunda internet adreslerinden sınav sonuç belgesinin çıktısını alacak, onaylayıp, mühürleyerek imza karşılığı öğrenciye verecektir.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru Şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

d. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

e. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

f. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu Dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,

g. Dönüş sınav güvenlik kutuları Dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

h. Cevap kâğıdı değerlendirilirken aynı salonda oturan adaylarının sıraları dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonuca göre ikili/toplu kopya tespit edilmesi,

ı. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerinin ve bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı/testi geçersiz sayılacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

a. Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar soruların ve sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde yazılı olarak YEĞİTEK’e yapılabilecektir.

b. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

c. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından YEĞĠTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 10 TL (On TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıp itiraz dilekçesi ile birlikte banka dekontunu göndermeyen adayların Başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

ç. İtirazların cevaplanmasında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

2012 SBS YURT DIŞI BAŞVURU TALEP FORMU

Öğrenimlerinin tamamını veya bir kısmını yurt Dışında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan her hangi bir eğitim kurumunda gören öğrenciler isterlerse denklik belgesi ile başvurarak SBS’ye katılabilirler. Bu öğrenciler, bulundukları ülkede Bakanlıkça sınav yapılması halinde sınava bulundukları ülkede katılabilirler.

Bu form, yurt Dışında Bakanlığa bağlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin Ortaöğretime Geçiş Sistemine Başvuru yapabilmesi için kullanılacaktır. Ortaöğretimini ülkemizde devam ettirmek isteyen öğrenciler bu formu ve öğrenci belgesini kılavuzda belirtilen adrese göndereceklerdir.

Başvuruların öğrenci velisi tarafından yapılması zorunludur.

A-ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

T.C. Kimlik No(*) / Geçici No (*)
Adı Soyadı
Ülke / şehir     /
Geldiği Okul Adı
Yabancı Dili (**)
Doğum Tarihi
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İL/ İlçe     /
Baba Adı     Anne Adı
İletişim Telefonları     (……) …… ….. …… (……) …… ….. ……
Veli e-Posta Adresi (*)
Cinsiyeti
Veli T.C. Kimlik No / Geçici No
Veli Adı Soyadı
Veli Cep Telefonu
derszamani.net – 5 Mart 2012

4 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.