Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Ocak 2022

2. Sınıf 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

………. İLKÖĞRETİM OKULU

2011 -2012 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI İKİNCİ SINIFLAR BİRİNCİ DÖNEM “   ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU TOPLANTISI” TUTANAĞIDIR

 

TUTANAK NO:1

TARİH:………..

YER: Öğretmenler Odası

TOPLANTIYA KATILANLAR: ……………….

 

       

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-      Açılış ve yoklama

2-      Sınıfın düzenlenmesi

3-      Ünitelendirilmiş yıllık planlar

4-      Sosyal kolların kurulması

5-      Öğrenci grafiklerinin düzenlenmesi

6-      Öğrencilerin okula zamanında gelmeleri

7-      II. Sınıfta kutlanacak belirli gün ve haftalar

8-      Öğrencilerin okula devam- devamsızlığı

9-      Veli toplantılarının tarihlerinin belirlenmesi

10-  Ölçme değerlendirme ve ürün dosyası hakkında görüşülmesi

11-  Öğrencilerin sağlığı ve beslenmeleri

12-  Sınıf kitaplığını zenginleştirme çalışmaları

13-  Proje ve performans ödevlerinin görüşülmesi

14-  Öğrenci velileri ile yıllık başarının değerlendirilmesi

15-  Serbest etkinlikler faaliyet planının görüşülmesi

16-  Kullanılacak araç-gereç  ve  kaynak  kitaplar

17-  Dilek ve temenniler

 

 

GÖRÜŞMELER VE KARARLAR

 

Ersular İlköğretim Okulu İkinci Sınıf Öğretmenleri ………….. ve ………….. “Zümre Öğretmenleri Kurulu” toplantılarını yapmak üzere Müdür Yardımcısı ………. başkanlığında toplanarak yukarıdaki“Gündem” maddelerini görüşmüşler ve aşağıdaki kararları almışlardır:

 

1- Açılış konuşması …………. başkanlığında yapılarak toplantı başlatılmıştır.

 

2- …………..: İlköğretim okullarının ikinci sınıflarında bulunması ve kullanılması Yönetmelikle zorunlu hale getirilmiş olan “Mevsim Şeridi, Etkinlikler Köşesi, Görsel Sanatlar Köşesi, Atatürk Köşesi, Grafikler gibi çalışmalar için panoların oluşturulması,

        3- ………….: Ünitelendirilmiş Yıllık Planların ‘’Kılavuz Kitaplara’’göre, planların CD ortamına aktarılarak okul yönetimine teslim edilmesine ve yeni“İlköğretim Kurumları Programı”na titizlikle uyulmasına

 

4- …………………: Okulumuzda “Öğretmenler Kurulu”nca kurulması kararlaştırılan “Eğitsel Kulüpler”e“her öğrencinin mutlak bir kulüp üyesi olması gerekliliği”nden hareketle, “öğrenci ilgisi ve isteği göz önünde bulundurulması ilkesinden” hareketle kol seçimlerinin demokratik kurallar içinde yapılaraklistelerin ilgili kol rehber öğretmenlerine gönderilmesine,

 

5- ………………: Öğrencinin gelişimlerinin izlenmesine esas olmak üzere; birinci kez öğrencilerin boy, ağırlık ölçülerinin ekim ayının II. Haftası içinde alınarak grafiklerin düzenlenmesine ve öğrencilerin bu grafikler içinde kendilerini gösterebilmelerinin sağlanmasına,     

 

6- ………………….: Öğrencilerin okula zamanında gelebilmeleri için öğrencilerin zamanında yatmaları gerekmektedir. Bu durumun yapılacak ilk veliler toplantısında özellikle belirtilmesine, ayrıca sokağın bir oyun sahası olmadığının velilere hatırlatılmasına ve çocuğun evde işine engel olduğunu sandığı bir anda annelerin “hadi git biraz dışarıda oyna” diyerek çocukları sokakta oynamaya teşvik etmelerinin ne gibi sakıncaları beraberinde getirdiğinin anlatılmasına,

 

7- …………….: İkinci sınıfta kutlanacak “Belirli Gün ve Haftaları “ nın okul yönetiminin belirlediği şekilde kutlanmasına

 

          8- ………………: Öğrencilerin okula devamlarının sürekli olarak takip edilmesine, yapılacak ilk veliler toplantısında ilköğretim okullarında okula devam zorunluluğunun ne derece önemli olduğunun bildirilmesine, yapılacak yasal işlemlerden velilerin maddi ve manevi zarar görmemeleri için öğrencilerin hiçbir şartta özürsüz devamsızlık yapmamaları gerektiğinin hatırlatılmasına,

 

9- ……………….:  Veli toplantılarının periyodik olarak her ayın son haftasında yapılmasına, bu toplantıların ortak düzenlenmesinin sağlanmasına, mümkün olmadığı zamanlarda ayrı ayrı yapılabileceğine ancak hiçbir şartta aksatılmamasına,

 

10- ………………..: Ölçme ve değerlendirmelerinin yeni İ.Ö. müfredatına uygun olarak yapılmasına verilen proje ve performans ödevlerinin ürün dosyasında düzenli bir şekilde toplanmasına

 

11- ……………….: Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıraağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine,

 

12- ………………….:  Öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca gibi kaynakların öğrenci velileriyle işbirliği yapılarak sınıf kitaplığına kazandırılmasına, ayrıca yüz temel eserin sınıf kitaplığına kazandırılmasına,

 

13- ………………: Her dersten performans ödevlerinin verilmesi, istedikleri bir dersten de proje ödevlerinin verilmesine ve bu ödevlerin hazırlanmasında öğretmen-velilerin sadece rehberlik yapmalarının öğrenci açısından uygun olduğu

 

14- …………………:  Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için okul rehberlik servisi ’ve veli işbirliği içerisinde çözüm yollarının araştırılması,

 

         15- ………………..: 20.07.2010 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlköğretim Okulu Haftalık Ders

Çizelgesinde yapılan değişikler doğrultusunda ve 07.09.2010 tarihli ek açıklamasıyla  Serbest etkinlikler saatlerinde :

 

Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak;

Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik,  monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem,  inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme,  duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan  yetiştirme vb. etkinliklerden uygun olanı yapılacaktır. Serbest etkinlikler saati, kurulumuzca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanması

 

16- …………….:   Devletin verdiği ders kitaplarının yanı sıra çocuklara ilköğretim sözlüğü, ata sözleri ve deyimleri sözlüğü, Türkçe ve matematik dersini destekleyen yardımcı kaynak kitaplar, harita metot defterler,yaprak testler, etkinlik kitaplarının veliler eşliğinde karar verilerek görüşülmesi,

 

17. ……………: Toplantımız iyi dilek ve temennilerle bitirilmiştir.

 

Performans ödevleri aşağıda verilmiştir.

 

 TÜRKÇE DERSİ PERFORMANS ÖDEVLERİ

            ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:   …………

ÖDEVİN TESLİM EDİLİŞ TARİHİ:  …………

 

ÖDEV KONUSU

ÖDEVİ ALAN ÖĞRENCİLER

1. Anlamlı Cümle Oluşturabiliyorum.  
2. Atatürk’ün hayatı ve Atatürk şiirleri.  
3. Nokta, virgül, soru işareti, ünlem işaretinin kullanıldığı

10 cümle yazınız

 
4. Atatürk’ü tanıtıcı bir yazının yazılması.  
5. İstiklâl Marşı’nın beş kıtasını yazarak ezberlenmesi.  
6. Atatürk’e olan duygu ve düşüncelerini açıklama  
7. Engelli insanlara karşı sorumluluklarımız.  
8. Atatürk şiirleri hazırlayıp sunma  
9. Mesleklerle ilgili sınıf ve okul panosu hazırlama  
10. Giysiler ilgili sınıf ve okul panosu hazırlama  
11. Yiyeceklerle ilgili sınıf ve okul panosu hazırlama  
12. Güneş’in Dünya’mız için yararları  

HAYAT BİLGİSİ DERSİ PERFORMANS ÖDEVLERİ

        ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:   ……………..

ÖDEVİN TESLİM EDİLİŞ TARİHİ:  …………..

 

ÖDEV KONUSU

ÖDEVİ ALAN ÖĞRENCİLER

1.Günlük işlerini öncelik sırasına koyarak resimlerle açıklama  
2. Kişisel bakımımız için yapmamız gerekenlerin resimlerle ve yazılarla açıklanması.  
3.Çeşitli yayın organlarından farklı duygu durumlarının ifade edildiği duygularımız albümü hazırlanması.  
4. Ulaşım araçları ile ilgili albüm hazırlanması  
5. Vücudumuzun bölümleri ile ilgili albüm hazırlama  
6. Çeşitli meslek guruplarını tanıtan poster çalışması yapılması.  
7. Bilinçli tüketicinin yapması gerekenleri resimlerle ve yazılarla açıklamak.  
8. Atatürk resimlerinden oluşan bir albüm oluşturulması.  
9. Hayvanları ve yuvalarını tanıtan poster hazırlama  
10. İletişim araçlarını tanıtan pano hazırlanması.  
11. Organlarımızla ilgili poster çalışması hazırlama  

 

 

MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVLERİ

         ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:   …………….

ÖDEVİN TESLİM EDİLİŞ TARİHİ:  …………………

ÖDEV KONUSU

ÖDEVİ ALAN ÖĞRENCİLER

1. Toplama ve çıkarma işlemi içeren 10 tane problem kurulup, çözülmesi.  
2.Toplama ve çıkarma işlemi içeren 5 tane problem kurulup ve çözülmesi.  
3. Örüntü tablosu oluşturulması.  
4.Mukavvadan saat yapma  
5. Kağıt ve madeni paralarımızı tanıtan poster hazırlama  

 

 

GÖRSEL SANATLAR DERSİ PERFORMANS ÖDEVLERİ

        ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:   ……………..

ÖDEVİN TESLİM EDİLİŞ TARİHİ:  …………….

ÖDEV KONUSU

ÖDEVİ ALAN ÖĞRENCİLER

1. Doğal afetler konulu resim çalışması yapınız.  

 

2. Kirli ve temiz çevre başlıklı iki ayrı resim çalışması oluşturarak, resmi hangi duygularla oluşturduğunun anlattırılması.  

 

 

 

 

 

 

 

          Proje ödevleri aşağıda verilmiştir.

 TÜRKÇE DERSİ PROJE ÖDEVLERİ

              ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:  ………..

ÖDEVİN TESLİM EDİLİŞ TARİHİ: ………..

 

SIRA NO

ÖDEV KONUSU

ÖDEVİ ALAN ÖĞRENCİLER

1

Hayvanları tanıtıcı kartların hazırlanması.  

2

Eş anlamlı, zıt anlamlı sözcükleri gösteren bir tablo oluşturulması.  

 

3

Çeşitli kaynaklardan derlenen bilmeceler hazırlanması.  

4

İçerisinde dayanışma, sevgi, arkadaş kelimelerinin geçtiği bir hikaye yazılması.  

HAYAT BİLGİSİ DERSİ PROJE ÖDEVLERİ

              ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:  …………….

ÖDEVİN TESLİM EDİLİŞ TARİHİ: ………………..

SIRA NO

ÖDEV KONUSU

ÖDEVİ ALAN ÖĞRENCİLER

1

Bir duvar takvimi hazırlanması.  

2

Atatürk’ü anlatan bir panonun hazırlanması.  

3

Günümüzde kullandığımız iletişim araçlarından oluşan poster hazırlanması  

4

Duvar saati yapılması.  

 

 

MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVLERİ

              ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:  ………………

ÖDEVİN TESLİM EDİLİŞ TARİHİ:……………

SIRA NO

ÖDEV KONUSU

ÖDEVİ ALAN ÖĞRENCİLER

1

Kendi takvimimizi yapalım  

2

Gün içinde Yaptıklarımız  

3

Sağlıklı ve dengeli beslenme ile ilgili  tablo oluşturma  

4

Kesirlerle ilgili tablo hazırlanması  

5

Deste ve düzine oluşturma  

6

Mukavvadan örüntü blokları oluşturulması.  

 

 

 

 

 

 

GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJE ÖDEVLERİ

              ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:  ………………

ÖDEVİN TESLİM EDİLİŞ TARİHİ: ………………

 

ÖDEV KONUSU

ÖDEVİ ALAN ÖĞRENCİLER

1. Elişi kağıdıyla kolaj ( yırt yapıştır) çalışması yapılması.  

 

2. Oyun hamuruyla prizmalar oluşturulması.  

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ PROJE ÖDEVLERİ

              ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:  …………….

ÖDEVİN TESLİM EDİLİŞ TARİHİ: …………………

 

ÖDEV KONUSU

ÖDEVİ ALAN ÖĞRENCİLER

1. Yeni bir  oyun öğrenilerek, bu oyunun arkadaşlarına anlatılması ve oynatılması.  

 

2. Belirlediği bir spor dalının oyun şekli ve kurallarının hazırlanması.  
3. Dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş bir sporcularımızın resimlerinden oluşan albüm hazırlanması  

 

 

 

 

           2/A Sınıfı Öğretmeni                                                             2/B Sınıfı Öğretmeni                      

 

 

                                                      Müdür Yardımcısı

                                                       

 

 

 

                                                  Okul Müdürü

 

2. Sınıf 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları İndir MEB, 2018 2019 2. Sınıf 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı Dosyası, İkinci Sınıf  Birinci 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları Şablonu İndir Yükle

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz