2. Sınıf 1. Dönem Veli Toplantı Tutanağı

2018 2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERSULAR İLKÖĞRETİM OKULU

1.DÖNEM 1.VELİ TOPLANTISI TUTANAĞI

 

TOPLANTI NO:1

TOPLANTI YERİ:2-A Sınıfı

TOPLANTI TARİHİ: 21.09.2010

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-     Açılış ve yoklama

2-     2009-2010 Eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi

3-     Serbest Etkinlikler dersinin içeriğinin görüşülmesi

4-     Kullanılacak araç-gereç ve kaynak kitaplar

5-     Başarıyı artırıcı tedbirlerin görüşülmesi

6-     Öğrencilerin temizlik, sağlığı ve beslenmeleri

7-     Öğrencilerin okula devam- devamsızlığı

8-     Sınıf kitaplığını zenginleştirme çalışmaları

9-     Dilek ve temenniler

 

 

GÖRÜŞMELER VE KARARLAR

 

1- 2010 2011 Eğitim-Öğretim yılı 2/A Sınıfı 1. Dönem 1. Veli Toplantısı 21.09.2010 Salı günü Sınıf Öğretmeni ……………………. başkanlığında Saat 15.00’da 2/A sınıfında yapıldı. 19 velinin toplantıya katıldığı görüldü. Gündem maddeleri okundu. Eklenecek yeni bir madde olmadığı veliler tarafından belirtildi.

 

2- 2009-2010 Eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi yapıldı. Veliler geçen eğitim öğretim yılından çok memnun olduklarını belirttiler. Bu eğitim-öğretim yılında da öğrencileri ile daha çok ilgileneceklerini belirttiler.

 

3- Öğretim programındaki Serbest Etkinlikler dersi ile ilgili olarak yapılacak çalışmaların içeriği hakkında sınıf öğretmeni ……………………. tarafından açıklama yapıldı.

 

4- Sınıf öğretmeni …………………….” Öğrencilerimizin okula gelmeden önce ders araç ve gereçlerinin veliler tarafından kontrol edilmesi ve eksiklerinin tamamlanması gerektiğini belirtti.” Ayrıca sınıfta yapılacak etkinlikler için öğrencilerden istenecek malzemelerin zamanında okula gönderilmesi gerektiği vurgulandı. Veliler tarafından, ders kitaplarının yanında Türkçe ve Matematik dersleri ile ilgili olarak yardımcı kaynaklar alınması hususunda talepler geldi. Bu derslerle ilgili olarak kaynaklar alınmaya karar verildi.

 

5- ……………………. tarafından öğrenci başarısında bütün derslerin aynı derecede önemli olduğu vurgulanarak velilerin dikkati çekildi. Sınıfta yapılan çalışmaların evde pekiştirilmesi konusunda velilerle fikir birliği sağlandı. Bunun yanında öğrencilerimizin başarısını sadece okul ve derslere sınırlı tutmamız gerektiği, tüm yaşamlarına yaymamız gerektiği belirtildi. Bu nedenle her konuda öğrenci-veli-öğretmen üçgeninde sürekli iş birliği yapılması gerektiği ……………………. tarafından vurgulandı. Öğrencilerimizle yapıcı diyalog kurmamızın başarının sağlanmasında büyük katkılarının olacağı üzerinde duruldu.

 

6- Beslenmenin önemi üzerinde duruldu. Sınıfımızda temizlik sorunu olan öğrenci bulunmadığı anlatıldı. Dengeli beslenmenin önemi anlatıldı. Yemek seçme alışkanlığı olan öğrencilerin bulunduğu ve bunun önlenmesi üzerinde velilerin görüşleri alındı. Öğrencinin temizlik alışkanlığın okuldan önce evde öğrenmesi gerektiğini ve ailenin buna örnek olması gerektiği anlatıldı. Fiziksel temizliğin, okul giysilerinin temizliğinin veliler tarafından sağlanması ve okula gelirken öğrencilerin bu açıdan kontrol edilmesi üzerinde duruldu.

Çocuğumuz hasta ise okula gönderilmemesi gerektiği anlatıldı. Bunun hem öğrenci hem de diğer arkadaşları için yararlı olacağı vurgulandı. Bunun yanında ağız ve diş sağlığının ihmal edilmemesi gerektiği ……………………. tarafında belirtildi.

 

7- Öğrencilerin zorunlu kalmadıkça devamsızlık yapmamaları gerektiği vurgulandı. Devamsızlığın öğrenci başarısını olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.

 

8- Kitap okumanın önemi üzerinde duruldu. Sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi için her öğrencinin seviyeye uygun olarak en az bir kitap alması kararlaştırıldı.

 

9- Öğrenci velilerinin görüşlerine başvuruldu.

…………… “Öğrenci başarılarını yükseltmek ve ileriki sınıflarda öğrencilerin test çözme alışkanlığını kazanmaları için yaprak test alınmasını istedi. Diğer öğrenci velileri de bu görüşe katıldılar.

 

…………….“ Evde çocuklarla daha fazla ilgilenilmesi gerektiğini, çocukların ders çalışma konusunda motive edilmesini” istedi.

 

Başka söz alan olmayınca toplantımız iyi dilek ve temennilerle kapatıldı.

 

 

 

                                                                                          …………………….

                                                                                                                    2-A Sınıfı Öğretmeni

 

2. Sınıf 1. Dönem Veli Toplantı Tutanakları İndir 2018 2019, 2. Sınıf 1. Dönem Veli Toplantı Tutanağı Word Dosyası Yükle, MEB 2. Sınıf 1. Dönem Veli Toplantı Tutanağı, İlköğretim İkinci Sınıf Veli Toplantısı Tutanağı

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.