Yol zaman ve sürat arasında nasıl bir ilişki vardır

Yol zaman ve sürat arasında nasıl bir ilişki vardır?

Bu terimler fizikteki bir formülün unsurlarıdır. Öncelikle verileri açıklayalım. Yol, belli bir sürede alınan uzunluği; zaman, belli bir yolun alınmasında geçen süreyi; sürat, yol üzerinde ne kadar hızlı gidildiğini gösteren sembollerdir. Bu açıklamayı formülize edecek olursak: Yol=HızxZaman diyebiliriz. Üç değişkenden ikisi bilinmeden diğerinin bulunması mümkün değildir. Çünkü bu kavramlar birbiriyle ilişkili fiziksel kavramlardır.

Bir Cevap Yazın

Top