Yeni Lisan Hareketi Nedir (Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp Kimdir)

Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp Kimdir Yeni Lisan Hareketi Nedir, Yeni Lisan Hareketi Kısaca Bilgi

Ömer Seyfettin ( 11 Mart 1884 Balıkesir, – 6 Mart 1920 İstanbul), Türk edebiyatının en önemli hikâye yazarlarındandır. Edebi yeteneği iyi olan bir öğretmen olmasının yanı sıra aynı zamanda asker ve şairdir. Türk kısa hikâyeciliğini kuranlar arasındadır. Ek olarak edebiyatta Türkçülük akımını kuralar arasındadır. Türkçe’de yalınlaşmayı savunmuştur. Bir çok eseri pek uzun olmayan yaşamına sığdırmıştır.

Mehmet Ziya Gökalp (23 Mart 1875,Çermik- 25 Ekim 1924,İstanbul), eserleri ve fikirleriyle Türk milliyetçiliğini ve Türkçülüğü büyük derecede etkileyen Türk toplumbilimci, şair, yazar ve siyasetçidir. Meclis-i Mebusan’da ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilliği görevleri yapmıştır. “Türk millîyetçiliğinin babası” şeklinde de anılmaktadır.

Yeni Lisan Hareketi: Genç Kalemler’in hayata geçirdiği, dilde sadeleşme hareketi nelerdir?

Genç Kalemler dergisi çerçevesinde toplanarak, “Yeni Lisan” hareketini başlatanlar da devrim Türkçülük hareketini yöneten sanat ve düşünce adımlarıdır. Türkçe’nin sadeleşmesi hususunda en önemli hareketleri, “Yeni Lisancılar” başarmıştır. 1911 yılında Selânik’te “Genç Kalemler” dergisi çerçevesinde toplanan Yeni Lisancılar ilk kez “Millî Edebiyat” kavramını çıkarmışlardır. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip, Âkil Koyuncu’nun liderliğindeki Genç Kalemler ve Yeni Lisan hareketi “Milli bir edebiyat milli bir dille yaratılabilir” fikrini çıkarıp, Türkçe’nin sadeleşmesi adına aşağıdaki ilkeleri kabul ve ilân etmişlerdir:

1. Arapça ve Farsça gramer kurallarının kullanılmaması, bu kurallarla yapılan terkiplerin kaldırılması,
2. Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçe’de söylendikleri gibi yazılması,
3.Başka Türk Lehçelerinden kelimeler alınmaması,
4. İstanbul konuşması esas alınarak yeni bir yazı dilinin meydana getirilmesi,
5.Dil ve edebiyatın doğu-batı taklitçiliğinden kurtarılması,

Türk şair, yazar ve fikir adamlarınca hızla yayılan bu lisan ve millî edebiyat anlayışı, bir edebiyat akımı şekline dönüşmüş ve neredeyse tüm bütün şair ve yazarları bu yeni anlayışa yönelmiştir. Bu dönemin sade dille eser veren şair ve yazarlardan bir kısmı şunlardır: Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Faruk Nafiz, Halit Fahri, Orhan Seyfi Yusuf Ziya Enis Behiç, Halide Edip, Yakup Kadri, Refik Halid, Reşat Nuri, Yahya Kemal; Türkçü hareketin içinde yer almamanın yanında Mehmet Akif, Süleyman Nazif ve daha bir çok isim.

Günümüz Türkçesi’ nin sadeleşmesinde ve ilerlemesinde Yeni Lisan Hareketi ilk dönem, başlangıç dönem olarak ele alınırsa, ikinci dönem 1930’larda başlayan “Dil İnkılâbı” dönemidir. Bu dönemde Atatürk’ün liderliğiyle Türkçe’ye devlet dahil olmuş, sadeleşme ve Türkçecilik bir “devlet politikası” yapılmıştır. 1928’de Lâtin Alfabesi’nin gelmesi ve 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin ve 1936’da Türk Dil Kurumu’nun kuruluşu, Türkçe’nin sadeleştirilmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra araştırılmasına da vesile olmuştur.

Yeni Lisan Hareketi Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

9 yorum

  1. Ömer Seyfettin ( 11 Mart 1884 Balıkesir, – 6 Mart 1920 İstanbul), Türk edebiyatının en önemli hikâye yazarlarındandır. Edebi yeteneği iyi olan bir öğretmen olmasının yanı sıra aynı zamanda asker ve şairdir. Türk kısa hikâyeciliğini kuranlar arasındadır. Ek olarak edebiyatta Türkçülük akımını kuralar arasındadır. Türkçe’de yalınlaşmayı savunmuştur. Bir çok eseri pek uzun olmayan yaşamına sığdırmıştır.

    Mehmet Ziya Gökalp (23 Mart 1875,Çermik- 25 Ekim 1924,İstanbul), eserleri ve fikirleriyle Türk milliyetçiliğini ve Türkçülüğü büyük derecede etkileyen Türk toplumbilimci, şair, yazar ve siyasetçidir. Meclis-i Mebusan’da ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilliği görevleri yapmıştır. “Türk millîyetçiliğinin babası” şeklinde de anılmaktadır.

    Yeni Lisan Hareketi: Genç Kalemler’in hayata geçirdiği, dilde sadeleşme hareketi nelerdir?

    Genç Kalemler dergisi çerçevesinde toplanarak, “Yeni Lisan” hareketini başlatanlar da devrim Türkçülük hareketini yöneten sanat ve düşünce adımlarıdır. Türkçe’nin sadeleşmesi hususunda en önemli hareketleri, “Yeni Lisancılar” başarmıştır. 1911 yılında Selânik’te “Genç Kalemler” dergisi çerçevesinde toplanan Yeni Lisancılar ilk kez “Millî Edebiyat” kavramını çıkarmışlardır. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip, Âkil Koyuncu’nun liderliğindeki Genç Kalemler ve Yeni Lisan hareketi “Milli bir edebiyat milli bir dille yaratılabilir” fikrini çıkarıp, Türkçe’nin sadeleşmesi adına aşağıdaki ilkeleri kabul ve ilân etmişlerdir:

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.