Yeni Atanan Öğretmenlerden İstenen Belgeler

Personel MEB Yeni Atanan Öğretmenlerden İstenen Belgeler 

MEB İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamayla ataması tamamlanan öğretmenlerin evrak işlemlerinin başlatıldığı açıklandı. Buna göre ataması tamamlanan öğretmenler aşağıda yazılı belgeleri en kısa sürede başvuru yaptıkları İl Milli Eğitimi Müdürlükleri’ne ulaştırması gerekiyor. Belgeler şunlar:

ogretmen34

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi

2) Nüfus cüzdan fotokopisi

3) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi

(Mezuniyetine göre olması gerekenlerden istenmektedir.)

4) Son altı ay içinde çekilmiş İki adet vesikalık fotoğraf

5) Onaylı Elektronik Başvuru Formu

6) Mal Bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir)

7) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday ya da asıl Devlet memuru olarak çalışanlardan KPSS sonucuna göre İlk Atama biçimiyle atananlardan Muvafakat Belgesi (EK-5/b)

8) Adli sicil kaydı bulunanlardan Sabıka Sorgulama Belgesi

9) 1 adet 5 cm kalınlığında sarı renkli klasör

10) Plastik dosya ayracı (10’lu)

Milli Eğitim Bakanlığı Duyurusu:

–         Atama sonuçları http://ikgm.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

–         Kararnameler internet ortamından il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre sonuçlar elektronik ortamda ilan edildiği için adaylara posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

–         Eline tebligat ulaşan sözleşmeli öğretmenler bağlı bulundukları milli eğitim müdürlüğüne giderek sözleşmelerini feshedebileceklerdir. Bu durumda öğretmen adayına başvuru sırasında gönderdiği belgelerin asılları teslim edilecek, fotokopileri başka bir dosyada arşivde muhafaza edilmek suretiyle saklanacaktır.

–         Ataması yapılan öğretmenler bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüğüne giderek görev başlangıç talebinde bulunacaklar. İstenilen evrakları teslim eden adaylar göreve başlayacak, evraklarında eksiklik tespit edilen adaylar göreve başlayamayacaktır.

–         Göreve hemen başlamak isteyen adaylar tebligatları ellerine ulaşmadan da bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine müracaat ederek görev başlangıç taleplerini onaylatabilecektir.

–         Evrakları ulaşan adayların talepleri Milli Eğitim Müdürlüklerince değerlendirilecek, evraklarda eksiklik ve yanlışlık tespit edilmediyse başvuru talebi onaylanacak, tereddüte düşülmesi durumunda adayın dosyası İnsan Kaynakları Dairesi’nde incelenmek üzere merkeze gönderilecektir. Evraklarında yanlışlık olan adayların başvuruları ve atamaları geçersiz sayılacaktır.

–         Başvurduğu dönemdeki sağlık raporu tam olan ancak ileriki zamanlarda sağlık sorunları yaşayarak göreve başlamasına engel teşkil edecek bir hastalık edinen adayların tam teşekküllü bir hastaneden tekrar sağlık raporu alması istenecektir.

–         Adaylar eylül ayından itibaren hizmet içi eğitime tabi tutulacak

–         Göreve başlamak için gerekli belgeler:

–         1.Başvuru esnasında istenilen belgeler,

–         2.Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

–         3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir.),

–         4. Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği,

–         5. Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,

–         6. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi

–         istenecektir.

GÖREVE BAŞLAMAYANLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Tebligat yapıldığı halde göreve başlamak için gereken evrakları ulaştırmayan adayların başvuruların atamaları onaylanmayacaktır. Bu durumdaki adaylar bir yıl içinde atanmak üzere yeniden başvurma hakkına sahiptir.

Yeni Atanan Öğretmenlerden İstenen Belgeler Nelerdir Konusunda Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.