Veda Hutbesinin İnsan Hakları Açısından Önemi

Veda Hutbesinin İnsan Hakları İçin Önemi

Veda Hutbesinde Peygamberimiz insan haklarına şu şekilde değinmiştir:

Mekke mübarek bir şehir olmakla birlikte insanların malları ve canları her türlü tecavüzden ve gasptan korunmuştur. Bu durumda insanların mal ve can güvenliği teminat altına alınmıştır. Peygamberimiz kişilerin öldürülmesini, mallarına el konulmasını Veda Hutbesi ile yasaklamıştır.

Peygamberimiz yine veda hutbesinde kadın haklarının korunması ile ilgili emirler vermiştir.

“Arabın arab olmayana arab olmayanında arab üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine siyahında kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur.” sözü ile Peygamberimiz insanlar arasında eşitlik olduğunu vurgulamıştır. Hiç kimsenin hiç kimse üstünde üstünlüğü yoktur demek istemiştir. İnsanlar gerek renkleri gerekse bulundukları mevkiler açısından asla diğerinden üstün değildir. Herkes birbirine eşit haklara sahiptir.

Herkes kendi işlediği suçtan sorumludur. Hiç kimse bir başkasının işlediği suç nedeniyle cezalandırılamaz.

Veda Hutbesinin İnsan Hakları Açısından Önemi Madde Madde Kısaca Bilgi Aktardık.

8 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.