9:48 am - Pazartesi Mart 27, 2017

Ülkemizde Denizyolu Ulaşımı Hakkında Bilgi

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:07 | Eğitim Dünyası | 0 Yorum

Türkiye’de Denizyolu Ulaşımı

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili, İstanbul ve Ça­nakkale Boğazı gibi ticari ve jeopolitik önemi fazla bo­ğazlara sahip olan bir ülkedir. Bu özelliği ile deniz ulaşı­mının gelişmesine oldukça elverişlidir. Ancak, Türk De­niz Ticaret Filosu beklenen büyüklüğe ulaşamamıştır. Malların yarısı yabancı gemilerle taşınır.

Türkiye’de uluslararası ticarette, ucuz olduğu için, en fazla denizyolu tercih edilir.

Malların gemilere yüklenip, boşaltıldığı limanların gelişebilmesi için hinterlandının (art bölgesinin) geniş olması gerekir.

Türkiye’de Denizyolu Ulaşımı

Yorum Yazın