Türklerin Müslümanlığı Kabul Etme Süreci Nasıl Gerçekleşmiştir?

Bu yazımızda Türklerin Müslümanlığı kabul etme süreci nasıl gerçekleşmiştir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Türkler, tarih boyunca Asya topraklarında çalışkan, dürüst, mücadeleci bir toplum olarak yaşamıştır. Güçlü, kuvvetli, cesur ve gözü pek olan bu toplum, inanç sistemleri açısından da örf, adet ve geleneklere bağlı olarak yaşayan bir toplumdur. Türkler askeri anlamda da çok kuvvetli bir millettir.

Türklerin askeri kuvvetinin İslam’ın lehine kullanılmasında Araplar ile Türkler arasında gerçekleşen yakınlaşmalar etkili olmuştur. Türklerin askeri güç olarak Arap ordularında İslam adına mücadele ederek idari kadrolarda yer alması söz konusu olunca Türklerin Müslüman olma süreci başlamıştır. 751 yılında Çinlilere karşı Arapların yanında yer alarak ileri bir yakınlık tesis edilmiş ve Türkler Müslüman olmuştur.

1 yorum

  1. Türklerin Müslümanlığı kabul etme süreci Talas Savaşı sırasında başlamıştır. Türkler Araplarla yaptıkları ticaretlerde ve Abbasilerle kaynaşması döneminde Müslümanlığa özenmişlerdir.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.