Türklerin Müslüman Olmalarını Kolaylaştıran Öğeler Nelerdir

Bu yazımızda Türklerin Müslüman Olmalarını Kolaylaştıran Öğeler Nelerdir Kısaca bilgi vereceğiz.

Türklerin İslamiyet’i kabul etmeden önceki dinleri ile İslamiyet arasında pek çok benzerlik bulunmaktaydı. İslamiyet’ten önceki dönemlerinde birçok dini benimseyen Türkler kalıcı olarak İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Çünkü İslam Türklerin gelenek ve göreneklerine, toplumsal yapılarına uygundur. Daha önce denedikleri dinlerde bunu bulamayan Türkler, İslamiyet ile Türklüklerini koruyabildiklerini görmüşler ve İslam’ı büyük ölçüde benimsemişlerdir.

İslam’ın kabul edilmesinin ilk aşamasında ise Abbasiler büyük rol oynar. Abbasilerden önce düşman olan Türkler ve Araplar, Çin’e karşı beraber savaş vermiştir. Bu da iki millet arasındaki düşmanlığı bitirmiş, siyasi ve askeri olarak aralarındaki ilişkinin güçlenmesini sağlamıştır. Bu olaylardan sonra da Türkler toplu olarak İslamiyet’e geçmeye başlamışlardır.

Eski Türk dinlerinde de bulunan ahiret ve tek tanrılı inanç sistemi, kurban kesme, aileyi önemli görme gibi özelliklerin İslam’da da bulunması ile zamanla daha çok Türk Müslüman olmuş ve Türk toplumunda İslam yayılmıştır. Ayrıca kimseyi kimseden üstün görmeyen Türk anlayışı İslam’ın sınıf ayrımını ve köleliği kaldırması bakımından da örtüşmüştür.

14 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.