Türkiye’de Ulaşım

Türkiye’de Ulaşım

Ulaşım, insanların, eşyaların, bilginin vb. bir yerden başka bir yere ulaştırılması, taşınması ve iletilmesi faali­yetleridir. Ulaşım sistemleri karayolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu olmak üzere dört grupta toplanabilir. Günümüzde boru hatlarıyla taşımacılık ve internet erişi­mi de ulaşım sistemleri arasında kabul edilir.

Bir ülkenin sınırları içindeki tüm bağlantıyı ve diğer ülke­lerle etkileşimini sağlayan en önemli sektör ulaşımdır. Ulaşım üretim merkezleri ile tüketim merkezleri arasın­daki ticaretin gelişmesini sağlar. Ülkelerin savunulması açısından da büyük önem taşır.

Sanayi Devrimi ile birlikte hammadde kaynaklarına olan talebin artması, hammaddenin üretim merkezlerine ta­şınması, mamül maddelerin hızla artan tüketim talebini karşılamak amacıyla pazarlara ulaştırılması ulaşım sis­temlerinin gelişiminde etkili olmuştur.

Ulaşım sektörü ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde önemli göstergelerdendir.

Eski Dünya Karaları arasında doğal bir köprü olan Ana­dolu’dan tarih boyunca hem önemli yollar geçmiştir. “Kral Yolu” ve “İpek Yolu” bu yollara örnek gösterilebilir. Bu yolların uzanışını büyük ölçüde yer şekilleri belirle­miş, ayrıca yolların yapımında yapıldığı çağın kültürü ve teknik imkanları etkili olmuştur.

Ulaşım Üzerinde Etkili Olan Faktörler

Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ulaşım yollarının sıklığını, uzunluğunu, niteliğini, taşıt sayısını, yolların yapım ve bakım masraflarını, ulaşımın süresini etkile­yen bazı faktörler vardır.

Türkiye’de Ulaşım üzerinde etkili olan faktörler;

  • Doğal faktörler
  • Coğrafi Konum
  • Yeryüzü Şekilleri
  • İklim

Türkiye’de Ulaşım Konu Anlatımı Coğrafya, Türkiyede Ulaşım hakkında bilgi kısaca

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.