Türkiye’de Müzecilik Tarihi

Ülkemizde Türkiye’de Müzeciliğin Tarihi, Türkiye’de Müzecilik Tarihi Hakkında Kısa Bilgi

Türkiye’de kurumsal olarak ilk müze Osman Hamdi Bey tarafından hayata geçirilmiştir. 1883 yılında Güzel Sanatlar Akademisi (Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’ni) ile İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni kuran Osman Hamdi Bey bu kurumların aynı zamanda müdürlüklerini de yaptı. 1884 yılında  Asr-ı Atîka Nizamnâmesini çıkaran Osman Hamdi Bey Yurt içindeki tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılmasını yasakladı. Osmanlı döneminde önemli adımlar atılsa da tarihi eserlerin korunması ile ilgili çalışmalar Cumhuriyet döneminde Atatürk tarafından gerçekleştirildi.

Günümüzde müzeler; Resmi Müzeler, Vakıf Müzeleri, Şahıs Müzeleri, Kurum Müzeleri, Üniversite Müzeleri olmak üzere beş farklı idare altında toplanmaktadır. Bu durum müzelerin idaresini güçleştirmektedir.

Özel Müzeler

Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle vakıfların kendi hizmet konuları veya amaçlarını yerine getirebilmeleri amacıyla şartları taşıyanların  özel müze açmalarında yasal bir engel yoktur.

Özel Müze kurma isteklerini konu alan başvurular 2863 sayılı Kanun ve buna bağlı çıkarılan “Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri altında kontrol edilmekte, müzenin gerekli nitelik ve nicelikte olması ve devamlı hizmet vermesi özellikleri dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır.

Gerçek ve tüzel kişilerce açılacak müzeler, Kültür Bakanlığı’nın izin belgesinde sözü edilen konu alanlarına yönelik taşınır kültür varlığı içerebilir ve sergileyebilirler. Bu müzelerde taşınır kültür varlıklarının korunması devlet müzeleri ile eşit şartlardadır.

Türkiye’deki müzelerin dünyadaki diğer müzelerle de bağlantısı oldukça zayıftır  ve bu bağların uluslararası müzecilik örgütleriyle güçlendirilmesi gerekmektedir. ICOM (International Council on Museums) ve ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) gibi uluslararası müzecilik kurumlarının yardımı ile eğitim, burs, sergi ve müzelerin arttırılması Türkiye’deki müzecilik sektörünün gelişmesini sağlayacaktır.

 Türkiye’de Müzecilik Tarihi Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

7 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.