Web sitemize hoşgeldiniz, 20 Mayıs 2017

Türkiye’de ekonomi politikaları

Türkiye’de ekonomi politikaları

Türkiye’nin ekonomi politikaları, geçmişten günümüzde ülkemizde uygulanan ekonomi politikaları

Türkiye’de Ekonomi Politikaları

Türkiye’de doğal ve beşeri kaynakları en iyi şekilde kul­lanmak, istihdamı artırmak, istikrarlı kalkınmayı sağla­mak amacıyla Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze farklı dönemlerde çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

1923 – 1932 Dönemi

>      17 Şubat 1923 yılında İzmir iktisat Kongresi toplan­dı. Kongrede, devletin ekonomiyi destekleyici ve özendirici olması kararlaştırıldı. Cumhuriyetin ilk beş yılındaki uygulamalar bu kongre kararına göre şekillendi.

>      1925’te aşar vergisi kaldırıldı.

>      1926’da tarımda makineleşmenin sağlanması için teşvikler verildi. Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kredi verildi.

>      1927’de sanayi kuruluşlarının korunması ve sanayi­nin teşviki için Teşviki Sanayi Kanunu ve Gümrük Kanunu çıkarıldı.

>      1929’da yabancı rekabete karşı korunmak için yük­sek gümrük vergileri konuldu.

1932 – 1950 Dönemi

>      1933’de devletin ekonomideki etkinliğini artırmak amacıyla Sümerbank kuruldu.

>      Özel sermayenin yetersizliği nedeniyle devletçilik yoluyla sanayileşme politikasına geçildi.

>      Planlı sanayileşmeyi sağlamak için 1933 – 1937 yıl­ları arasında I. Beş Yıllık Sanayi Planı uygulamaya alındı.

>      1938 -1942 yılları arasında II. Beş Yıllık Sanayi Pla­nı uygulanması kararlaştırılmış ancak II. Dünya Sa­vaşı nedeniyle bu plan gerçekleştirilememiş daha çok savaş ekonomisi uygulanmıştır.

>      Savaş sonrası dönemde ekonomide devletçilik poli­tikasının etkisini azaltan liberal kalkınma planı 1948 – 1952 yılları arasında uygulanmıştır.

1950 – 1960 Dönemi

>     Ekonomide devletin etkisi azalmış, devlet karayol­ları, liman, sulama ve enerji projelerini uygulamaya almıştır.

>    Tarımda önemli gelişmeler sağlanmış ancak sanayi­ye gereken önem verilememiştir.

1960’tan Sonraki Dönem

>     Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın hızlanma­sı amacıyla kalkınma planlarının uygulanması ka­rarlaştırılmıştır.

>     30 Eylül 1960 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur.

>     1962 yılında bir yıl süreyle uygulanan kalkınma pla­nının başarılı olması beş yıllık kalkınma planları için zemin hazırlamıştır.

>     1963 – 1967 yılları arasında ilk beş yıllık kalkınma planı uygulanmıştır.

 1963’ten günümüze kadar dokuz tane kalkınma planı hazırlanmış son plan 2007 – 2013 yıllarını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

>     24 Ocak kararlarıyla devletin ekonomiye müdahale­si azaltılmıştır.

>     1983 yılı itibariyle ekonomide dışa açılma sürece başlamış, ekonomi küresel ve bölgesel etkilere da­ha açık hale gelmiştir.

Türkiye’de ekonomi politikaları maddeler halinde kısaca aktardık.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. esra dedi ki:

  KOPYALA YAPIŞTIR ÇOKK GÜZEL AYNISI ZATEN KİTAPTA VARR.

 2. Nazan dedi ki:

  Ellerinize saglik :)

 3. mustafa dedi ki:

  1923 ten günümüze türkiyede uygulanan ekonomik politikalar

  cevap bulabilirmisiniz . saygılar ve teşekkürler.

 4. oğuzhan dedi ki:

  coğ 11 ders kitabını çok iyi kopyalamışsınız tebrikler…

Yorum Yaz

günaydın mesajları e-okul cuma mesajları doğum günü mesajları anneler günü mesajları