Türkiyede Demokrasinin Gelişimi Kısaca

Türkiyede Demokrasinin Gelişimi Kısaca hakkında bilgi.

1808 senesinde çıkarılan Sened-i İttifak’a kadar dayanan Türkiye’de demokrasinin gelişimi konusu ilk kez bu tarihte Osmanlı Sultanı II. Mahmut’un haklarının sınırlandırılması ile başlar. Aynı tarihte ayan meclisi de kurulmuştur. Tanzimat Fermanı ile 1856 senesinde ise Osmanlı’da barınan halklar arasında eşitlik olduğu ilk kez resmileşti. İlk kez Meşrutiyet de 1876 senesinde ilan edildi ve yönetime halktan temsilciler katılmış oldu. Sonrasında bu yönetim biçimi terk edildi fakat II. Meşrutiyet’in gelişiyle pekişmiş oldu. Osmanlı devleti tarihe karışık yerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti aldığında ise gerçek bir demokrasi ve halk egemenliği yüzünü gösterdi. Bu yeni devlette devlet yapısı, kanunlar ve anayasa tümüyle demokratikti. Cumhuriyetin ilk yıllarında tek partili bir rejim söz konusuydu ve pek çok eleştirilere hedef oluyordu. 1950 senesinden itibaren ise tam anlamıyla çok partili rejime geçildi. Askeri müdahaleler kimi zaman demokrasiyi kesintiye uğrattı fakat günümüze kadar bir demokrasi kültürü yerleşti ve gelişti. Günümüzde halkımız kendini temsil edecek yöneticileri özgür iradesiyle seçmektedir.

demokrasi-40CB-4551-88E4

Türkiye’de Demokrasi Kavramının Gelişim Süreci Hakkında Yorum Yapabilirsiniz.

10 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.