Türkçede Kelime Türleri

Sevgili takipçilerimiz, Türkçe dilbilgisi derslerinin temelini oluşturan kelime türlerini ana başlıklar halinde aktarıyorum.Kelimeler yapı bakımından incelenmesinin yanında ayrıca yapı. Kelimeler, ayrıca anlam ve görevleri bakımından da incelenebilir. Türkçede kelimeler, anlam ve görevleri bakımından dört ana başlık altında incelenebilir:

1.İsimler

2. Fiiller

3. Edatlar

4. Ünlemler

Bu dört gruptan ilk ikisi anlamlı, diğerleri ise görevli kelimelerdir. İsimler, nesneleri veya kavramları karşılayan kelimelerdir. Fiil dışındaki anlamlı kelimelerin hepsi, isimdir. İsimler de kendi aralarında çeşitlere ayrılırlar. Dört tür isim vardır:

1. isim,

2. sıfat,

3. zarf,

4. zamir.

Varlık veya kavramları karşılayan kelimeler isimdir.Varlık ve kavramları niteleyerek veya belirterek karşılayan isimler,sıfattır.

Fiillerin, durum, zaman, miktar, yön ve soru özelliklerini karşılayan isimler zarftır.Varlık ve kavramları sembol veya işaret yoluyla karşılayan isimler, zamirdir.

Fiiller ise hareketleri gösteren kelimelerdir. Varlıkların zaman ve yer içindeki her türlü hareketi fiille karşılanır. Fiiller, hareketlerin isimleri olan kelimelerdir.
Edatlar, tek başlarına anlamlı değil görevli kelimelerdir. Ancak, cümle içerisinde anlam fonksiyonları kazanırlar. Edatların görevi, isimlerle isimler, isimlerle fiiller veya fiillerle fiiller arasında çeşitli ilgiler kurmaktır. Edatlar fillerden çok isimlere yakın özelliktedirler ve daha çok isimlere benzerler. Ünlemler ise duygu, heyecan, seslenme bildirirler.

Bu kelime türleri arasında, en çok kullanılanı isimlerdir. İsim, nesnelerin ve kavramların karşılığı olan kelime veya kelime grubuna isim denir. İsimleri üç ana başlık altında inceleyeceğiz. Yapı, anlam ve kullanılışları bakımından tasnifleri ve isimlendirilmeleri yapıldıktan sonra isimlerin çekimlenmesi konusuna yer vereceğiz.

3 Yorum Var. Siz de Hemen Yorumunuzu Yazabilirsiniz!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.