Türk Kağanları Hükmetme Gücünü Nereden Almaktadır?

Bu yazımızda Türk kağanları hükmetme gücünü nereden almaktadır kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Türk devletlerinin siyasi idaresinde devletin hanedanın ortak malı olması söz konusudur. Devletin hanedanın ortak malı olmasında dini inançlar ön plana çıkmaktadır. Devlet yönetiminde kut inancı bulunmaktadır. Devlet yönetiminin hanedan üyeleri arasında gök tanrı tarafından verilen bir görevle icra edildiği düşünülmektedir.

Türk kağanları hükmetme gücünü gök tanrı inancına göre kut anlayışından almaktadır. Bu da devletin gücünü göstermektedir. Devlete itaat etme, başa boyun eğme, vatan duygusunun oluşması, sosyal hak ve özgürlüklerin yerine getirilmesi, savaşların zaferle sonuçlanması gibi durumlar bu inancın bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Türk kağanlarının gücünün kutsal olduğuna inanılır.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.