8:21 pm - Pazartesi Mart 27, 2017

Türk Alfabesinin Kabulü

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:55 | Eğitim Dünyası | 0 Yorum

Alfabenin kabulü hakkında bilgi, Türk alfabesinin kabulü ne zaman nasıl oldu kısaca

ALFABENİN KABULÜ
(İnkılap Tarihi)Okuma ve yazmadaki güçlüğü yenme ve Türk diline daha uygun bir harf siste­minin benimsenmesi çabalarının 1 Ekim 1928’de ulaşılan sonucu. Arap harflerinin yerine Latin harflerine dayalı bir alfabenin geçerli olması için Cumhuriyetle birlikte birçok çalışma yapıldıysa da bu konudaki gerçek resmî hazırlıklar 1928 yılı başların­da başladı. Mustafa Kemal 8 Haziran 1928’de Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Sarayburnu’nda düzenlediği bir eğlence ge­cesinde halka “yeni Türk harflerini” açık­ladı.29 harften oluşan yeni alfabe Türk di­linin bütün seslerini karşılamaktaydı. 1 Ekim 1928’de de 1353 sayılı Yeni Harfle­rin Kabulü Yasası çıktı. Mustafa Kemal’in emriyle tüm milletvekilleri yeni harfleri ta­nıtmak için yurt gezilerine çıktılar. Hızla eğitim ve okuma yazma seferberliği baş­latıldı, 1 Ocak 1929’da Millet Mektepleri açıldı. Böylece yeni devletin oluşumunda en büyük adımlardan biri daha atılmış ol­du.

Yorum Yazın