Toprağın Sürdürülebilirliğinin Yaşam İçin Önemi

Toprağın Sürdürülebilirliğinin Yaşam İçin Önemi Hakkında Bilgi

Bir ülkenin korunması icap eden en önemli doğal kaynaklarından biri topraktır. Toprak, ekosistemdeki denge korunduğu sürece bitki ve hayvanların hayatlarını devam ettirdiği ortak kaynak olacaktır. Örneğin bitkiler topraktan aldıkları su ve mineraller ile hem kendilerini besler hem de hayvanlar için besin üretir. Toprağın yapısını son senelerde artan arazilerin amaç dışı kullanımı, kanalizasyon suyu ile yapılan sulamalar, asit yağmurları, madenlerin fazla tüketimi, atık suların arıtılmadan çevreye bırakılması ve fabrika atıkları bozmaya başlamıştır. İklim değişiklikleri de ekosistemin yapısını ve akabinde toprağın yapısını bozmuştur.

Toprak yapısı bozulursa biyolojik aktivite ve bitki örtüsü bozulur. Sonuç olarak kaynakların devamlılığı riske girer. Örnek vermek gerekirse ikinci dünya savaşı sonrası tarımda kullanılan ileri teknoloji (gübre, kimyasal ilaç vs.) tarımsal üretimde artış sağlamışsa da daha sonra toprağı, yer altı ve yeryüzü sularını kirlettiği görülmüş ve tarımsal üretimin azaldığı, besin niteliğinin düştüğü gözlemlenmiştir.

Bunlara çare olarak sürdürülebilir toprak yönetimi önerilebilir ancak yeteri kadar uygulanmamaktadır. Bu yönetim çeşidi toprak kalitesinin yükseltilmesi ve yakalanan kalitenin korunması için yapılan faaliyetleri kapsar. Öncelikle kamuoyu bilinçlendirilmeli ve mevzubahis konuyla ilgili yasaların uygulanması, yeterli olmayan yasalarda düzenlemeye gidilmesi ve arazi kullanımının doğadaki dengeleri bozmayacak şekilde planlanması gerekmektedir. Bitki ve hayvan popülasyonunun korunması da mühimdir. Zararlı kimyasalların toksik etkileri önlenmeli ayrıca doğanın kendisinden kaynaklı çölleşme, tuzlanma, erozyon ve kumullaşma olaylarının da önüne geçilmelidir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.