6:08 pm - Pazar Mart 26, 2017

Tımar Sistemi Nedir Kısaca

Çarşamba, 18 Kasım 2015, 12:09 | Güncel | 0 Yorum

Osmanlı Devleti döneminde toprakların bir kısmı işlenmesi için askerlere verilmiştir. Askerlere verilen bu topraklara da tımar adı verilmiştir. Ancak bu topraklar devlet tarafından denetleniyordu. Tımar sisteminin temel amacı; Osmanlı Devletinde asker yetiştirerek mevcut asker sayısını arttırmaktı. Ancak Tanzimat Fermanı ile tımar sistemi de uygulamadan kaldırılmıştır.

Tımar sistemi belirli kurallar çerçevesinde işletilen bir sistemdi. Örneğin;

  • Tımar toprakları ancak devlette görevli olan memurlara veriliyordu. Bu memurlar da devletin emrettiği şekilde bu toprakları işletmek zorundaydı. Emirlerin yerine getirilmemesi sonucunda ise topraklar geri alınırdı.
  • Tımar toprağı alan bir devlet memuru o toprağı, satamaz ya da bir başkasına devredemezdi.
  • Bazı tımar toprakları birden fazla sipahiye verilebilirdi. Böyle durumlarda da sipahiler bu topraklarla sıra sıra ilgilenirdi. Sırası geldiğinde ilgilenmeyen sipahi ise görevinden men edilirdi.

Tımar toprakları; Has, Zemaet ve Tımar olmak üzere üçe ayrılır;

  • Has: Bu toprakların geliri 100 bin akçe üzerindedir. Bu toprakları tımar olarak alan kişi 5 bin akçe karşılığında bütün ihtiyaçlarını karşılar ve bir atlı asker yetiştirirdi.
  • Zeamet: Geliri 100 bin ile 20 bin akçe arasında olan topraklardır. 20 bin akçenin üzerinde olan toprakların gelirinin her beş bini için bir atlı asker yetiştirilirdi.
  • Tımar: Geliri 20 bin ile 3 bin akçe arasında olan topraklardır. Tıpkı diğer toprak türleri gibi toprağın geliri olan her 3 bin akçe için bir atlı asker yetiştirilirdi.

Tımar Sistemi Nedir Özet Şeklinde Açıkladığımız Yazımız İçin Yorumlarınızı Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

Yorum Yazın