Terkibi Bent İle Terci-i Bent Arasındaki Farklılıklar Nelerdir

Terkibi bent ile terci-i bent arasındaki farklılıklar nelerdir hakkında bilgi kısaca

Bunlar iki edebiyat terimidir. Haneler 5 veya 10 beyitten oluşur ve birbirlerine vasıta ismindeki sürekli kendini tekrarlayan bir beyit ile bağlanırlar. Nazım biçimi bu şekilde oluşur. Terci-i bent denen bu nazım biçiminin yanı sıra bir de Terkibi bent vardır. Bunda ise farklı uyaktaki bentler bir araya gelir. Bu bentlerin sonunda aynı uyaklı beyitler yer alır.

– Terci-i bent’in bir bendi 4 ile 10 arasında beyitten oluşurken Terkibi bentte bu sayı 6 ile 10’dur. İkisi de bentlerden oluşan nazım şekilleridir.

– Terci-i bentte 5 ile 12 bent bulunurken Terkibi bentte bu sayı 3 ile 12’dir.

– Terkibi bentte her hane sonunda vasıta beyti değişir, Terci-i bentte ise değişmez. Değişmesi durumunda bu artık bir terkibi benttir.

Terkibibent ile Terci Bent Arasındaki Fark Hakkında Yorum Yapabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

Top