Taş Devri ve Özellikleri

Taş Devri ve Özellikleri

Yontma Taş Devri (Paleolitik Devir)
İnsanlığın yaşadığı ilk ve en uzun devirdir.
• İnsanlar avcı ve toplayıcı, yani tüketici konumdalardır.
• Mağara ve ağaç kovukları barınak amaçlı kullanılmıştır.
• Mağara duvarında resimler vardır.
• Göçebe yaşam tarzı benimsenmiştir.
• Taş ve kemikten kesici alet, deliciler, iğneler, bizler yapılmıştır.
• Dönemin sonlarına doğru ateş keşfedilmiştir.
Orta Taş Devri (Mezolitik Dönem)
Yontma Taş Devri’nden Cilâlı Taş Devri’ne geçişteki dönemdir. Buzulların erimesi başlamıştır.
• İnsanlar ölü gömmeyi ve balık avlamayı öğrenmişlerdir.
Cilalı Taş Devri (Neoliitik Dönem)
• Buzul Çağı bitmiştir.
• Tarımsal üretim başladı.
• İnsanlar üretici konumdadır.
• Birtakım hayvanlar evcilleştirilmiştir.
• Özel mülkiyet kavramı oluşmuştur.
• Değiş-tokuş biçiminde ticaret başlamıştır.
• Meslekler ortaya çıkmış, iş bölümü ortaya çıkmıştır.
• Köyler oluşturulmuştur.
• Bitki liflerinden elbise üretilmiş, dokumacılık başlamıştır.
• Menhir ve dolmen diye adlandırılan anıt mezarlar yapılmıştır.
Kalkolitik Devir (Taş-Bakır Dönemi)
Maden Devri’ne geçiş devridir.

4 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.