7:10 pm - Pazartesi Mart 27, 2017

Sıfat ve Zarf Arasındaki Farklar

Pazartesi, 21 Aralık 2015, 17:39 | Güncel | 0 Yorum

Türkçede kelimelerin bir araya getirilmesi ile birlikte cümleler oluşturulur ve bu cümleleri oluşturan kelimeler üstlendikleri görevlere ve bulundukları yerlere göre cümlede bir öge haline gelirler. Cümlenin ögeleri; isim, sıfat, zarf, zamir, yüklem gibi ögelerdir.

Cümlenin ögelerinden olan sıfat ve zarf birbirleri ile karıştırılan iki cümle ögesidir. Aslında mantığı bilindiğinde birbirinden oldukça iki farklı cümle ögesidir.

Sıfatlar, cümlede isim olan kelimelerin önüne gelir ve önüne geldikleri kelimeleri nitelik, sayı gibi yönden niteler. Dediğimiz gibi sıfatlar mutlaka ismin önüne gelmelidir.

Zarflar ise cümlede bulunan fiilleri durum, sayı, hal ve miktar gibi yönlerden niteler ancak isimleri nitelemez bu yönleri ile sıfatlar ve zarflar birbirinden ayrılmaktadır.

Kısacası; sıfatlar, isimlerin önüne gelir ve isimleri sayı, miktar, durum yönünden niteler; zarflar ise cümlelerde bulunan fiilleri durum, miktar gibi yönlerden belirtir.

Sıfat ve Zarf Nasıl Ayırt Edilir Konulu Yazımız Hakkındaki Yorum ve Sorularınızı Hemen Bize Yazın. 

Yorum Yazın