Sesin İşitmedeki Rolü

Sesin işitilebilirliği, Sesin işitmedeki rolü

İşitme organları işitmede sırasıyla kendi kapılarına göre görev aldığında düzgün bir işitme sağlayabilirler. Yani kulağımızın büyük ya da küçük olması işitmenin derecesini belirleyen bir şey değildir. Daha büyük kulaklı insanlar daha iyi duyacak diye bir şey yoktur.

Ses kaynağı ile aramızdaki mesafe arttıkça sesin gücü azalır ve duymamız zorlaşır. Örneğin odamızdaki televizyonun sesini net olarak duyabiliriz ancak başka bir odaya gittiğimizde televizyonda söylenenleri anlayamayacak kadar işitmemiz azalabilir.

Böyle bir durumda sesin şiddetinden bahsetmiş oluruz. Ses kaynağından çıkan sesin mesafe ile farklı derecelerde duyulmasına neden olan sesin şiddetidir. Bizim işitme gücümüz de sesin şiddetiyle orantılı olarak değişmektedir. Daha yüksek şiddetlerdeki sesleri rahatlıkla duyarken düşük şiddetteki sesler bizi zorlayabilir. Bu nedenle ses kaynağına yaklaşma eğilimi gösteririz. Yaşlılar da kulakları daha az duyduğu için seslerini duyamadıkları insanlara eğilirler ve o şekilde konuşurlar. Bir köpeğin havlaması ile sineğin vızıltısı aynı şiddette değildir.

Bir uçağın çıkardığı ses çok yüksektir. Uçak kalkarken çok büyük bir ses ortaya çıkar ancak uçak yeryüzünden uzaklaşıp gökyüzüne yükseldiğinde bu ses duyulmaz bir hale gelir. Sesin şiddeti ile ilgili durumlardan biri de budur.

Hayatımızda duyduğumuz sesler genelde yapay kaynaklardan çıkan seslerdir. Müzik aletleri, televizyon, araba, radyo, telefon gibi araçlardan çıkan sesler yapay seslerdir. Bu sesleri oluşturan kaynaklara da yapay ses kaynakları denir.

Sesin İşitmedeki Rolü Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.