Servet-i Fünun Romanının Özellikleri

Bu sayfamızda Servet-i Fünun döneminde roman hakkında bilgi vererek Servet-i Fünun romanının özellikleri üzerinde durmaya çalışacağız.

Tanzimat edebiyatında roman türünün teknik bakımdan kusurlu olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte Servet-i Fünun dönemine gelindiğinde Batılı anlamda ilk başarılı roman örnekleri verilmiştir. Servet-i Fünun romanının özellikleri şunlardır:

*Bu edebiyatın asıl başarısı roman ve hikaye türünde görülmektedir. Bu dönemde Halit Ziya Uşaklıgil Batılı anlamda ilk başarılı roman örneklerini kaleme almıştır.

*Bu dönemde realizm ve natüralizm akımları etkili olmuştur. Gözleme büyük önem verilmiş bu sebeple olaylar ve kahramanlar gerçek hayattan seçilmiştir.

*Çevre tasvirleri kahramanlarının kişiliklerini anlatmaya yönelik olmuştur.

*Olaylarda mekan olarak genellikle İstanbul seçilmiştir.

*Ağır ve süslü bir üslup kullanılmıştır.

*Klasik cümle yapısı bozularak devrik, kesik ve ara cümle kullanılmıştır.

*Bu dönemde tiyatro türü ihmal edilmiş neredeyse hiç tiyatro eseri kaleme alınmamıştır.

Servet-i Fünun Nesrinin Özellikleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

4 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.