Satraplık Terimini Bir Cümleyle Açıklayınız.

Bu yazımızda satraplık terimini bir cümleyle açıklayınız kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Müslüman coğrafyalarda ülke yönetiminin gerçekleşmesinde bazı sistemler geliştirmişlerdir. Bu sistemler İslami olarak ihdas edilmiş sistemlerdir.İran coğrafyasında da bazı sistemler gerçekleştirilmiştir. Devlet yönetiminde valilerin belli bir sisteme göre göre faaliyet göstermesi söz konusudur.

Satraplık, İran yönetiminde valilik birimlerine verilen ve idari birim kadrolarından oluşan bir cemiyettir. Devletin bu tür alt yapılara ayrılması ülkenin yönetilmesinde etkili olmaktadır. İran’da devlet yönetiminin etkili olması için bazı kurumların oluşturulması söz konusu olmuştur. Satraplık olarak valililerin idari birimlerin başında olması devlet yönetiminin işleyişini düzenlemiş ve kökleştirmiştir. Devletin kurumları yerleşik hale gelerek devletin güçlenmesinde etkili olmuştur.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.