San Gres Yağının Üretim Aşaması

Gres hayvan artıklarının, yenilmeyen do­muz yağlarının, petrol kökenli ya da yapay olarak üretilen yağların, kalınlaştırıcı bir maddeyle karıştırılması yoluyla elde edilen kalın yağlama malzemesi.

Domuz yağından elde edilen beyaz greste çok az serbest yağ asidi vardır. San gres ise domuzun siyah etlerinden elde edilen yağ­dan üretilir ve içine beyaz gres üretiminde kullanılan çeşitli yağlar da eklenebilir. Kah­verengi greste domuz yağının yanı sıra, sığır ve koyun yağı da bulunur. Pembe gres ham deri ve postlardan sıyrılan yağlardan üreti­lir. Gresler elde edildikleri kaynaklara göre kemik gresi, deri gresi, çöp gresi gibi adlarla anılır. Kimi gres fabrikalarında yağ elde etmek için mezbaha artıklarının yanı sıra hayvan kemikleri, kasap artıkları ve lokanta artıklarından da yararlanılır. Madeni ya da yapay gresler ise, petrol yağı ya da yapay akışkanlar gibi sıvı yağlayıcıla- nn içine bir kalınlaştırıcı maddenin eklen­mesiyle elde edilir. Kalınlaştırıcı olarak sabun, inorganik jel ya da organik bir madde kullanılabilir. Ayrıca greslere yük- seltgenmeyi ve yenimi geciktiren, aşınmayı önleyen, ağdalılığı düzenleyen katkı madde­leri de eklenir. Görece büyük parçaların arasındaki açıklıkları yağlamada büyük öl­çüde gresin akışkan bileşeninden yararlanı­lır. Açıklıkların dar olduğu durumlarda ise yağlama sabun katmanlarınca gerçekleştiri­lir.

d-gres

Yapay gresler, standart sabun ve yapay yağları ya da petrolden elde edilen yağlar ile yapay kalınlaştırıcıları ya da bazları karıştı­rarak elde edilir. Silikonlu greslerdeki baz ve yağ bileşenlerin her ikisi de yapay ürünlerdir. Suda çözünen ya da suya daya­nıklı yapay gresler ise çok geniş bir sıcaklık aralığında kullanılır. Ayrıca yapay gresler doğal ve yapay kauçukları yumuşatmadığın­dan, bu malzemelerin yağlanmasında da yaygın olarak kullanılır. Özel amaçlı gres­lerde sabun oluşturan birkaç tür baz ya da özel katkı maddeleri bulunabilir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.