2:39 am - Cuma Şubat 24, 2017

Saltanatın Kaldırılma Nedenleri

Pazar, 6 Aralık 2015, 8:17 | Güncel | 0 Yorum

Saltanatın Kaldırılma Nedenleri:

  • 20 Ocak 1921 tarihinde anayasa kabul edilmiştir ve bu anayasada “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi konulmuştur. Bu ilkeye göre de saltanat milli egemenlik ilkesine ters düşüyordu.
  • İtilaf Devletleri; Lozan Barış Konferansına TBMM ile birlikte Osmanlı Hükümetini de davet etmiştir ve devlet içinde iki başlılık meydana gelmiştir. Bu iki başlılığın ortadan kalkması için saltanatın kaldırılması gerekiyordu.
  • Padişah ve İstanbul hükümesi milli mücadele dönemine aykırı düşecek çalışmalar yapıyordu.

Bu nedenlerden dolayı 1 Kasım 1922 senesinde çıkarılan kanunla Saltanat ve halifelik birbirinden ayrılmıştır ve o gün saltanat kaldırılmıştır. Bu kararın akabinde son Osmanlı padişahı olan Vahdettin İstanbul’dan ayrılmıştır.

Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları:

  • Osmanlı Hükümeti tamamen ortadan kaldırılmıştır ve böylece bir ülkede iki hükümet olmadığından dolayı ikibaşlılık ortadan kalkmıştır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimi eline almıştır.
  • Milli Egemenliğe giden yolda büyük adım atılmıştır.
  • Laikliğe geçiş sürecinde önemli ve güçlü bir adım atılmış olmuştur.
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Cumhuriyet ilanı düşüncesi daha da kolay olmuştur.

Saltanatın Kaldırılma Sebebi Nedir Sorusuna Verdiğimiz Cevap Hakkındaki Görüşlerinizi Hemen Bize Yazın. 

 2017 YGS Soruları ve Yorumlar İçin Tıkla

Yorum Yazın