Saltanatın Kaldırılma Nedenleri

Saltanatın Kaldırılma Nedenleri:

  • 20 Ocak 1921 tarihinde anayasa kabul edilmiştir ve bu anayasada “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi konulmuştur. Bu ilkeye göre de saltanat milli egemenlik ilkesine ters düşüyordu.
  • İtilaf Devletleri; Lozan Barış Konferansına TBMM ile birlikte Osmanlı Hükümetini de davet etmiştir ve devlet içinde iki başlılık meydana gelmiştir. Bu iki başlılığın ortadan kalkması için saltanatın kaldırılması gerekiyordu.
  • Padişah ve İstanbul hükümesi milli mücadele dönemine aykırı düşecek çalışmalar yapıyordu.

Bu nedenlerden dolayı 1 Kasım 1922 senesinde çıkarılan kanunla Saltanat ve halifelik birbirinden ayrılmıştır ve o gün saltanat kaldırılmıştır. Bu kararın akabinde son Osmanlı padişahı olan Vahdettin İstanbul’dan ayrılmıştır.

Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları:

  • Osmanlı Hükümeti tamamen ortadan kaldırılmıştır ve böylece bir ülkede iki hükümet olmadığından dolayı ikibaşlılık ortadan kalkmıştır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimi eline almıştır.
  • Milli Egemenliğe giden yolda büyük adım atılmıştır.
  • Laikliğe geçiş sürecinde önemli ve güçlü bir adım atılmış olmuştur.
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Cumhuriyet ilanı düşüncesi daha da kolay olmuştur.

Saltanatın Kaldırılma Sebebi Nedir Sorusuna Verdiğimiz Cevap Hakkındaki Görüşlerinizi Hemen Bize Yazın. 

Bir Cevap Yazın

Top