Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası İle İlgili Yazı

Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası Hakkında Yazılar, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası İle İlgili Yazı

Her yıl 7-13 Nisan tarihleri arası Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanır. Hayatta sağlıklı olabilmek ve sağlıklı kalabilmek, insanlar için en önemli sorunlardan biridir. Sağlıklı insan iş yapabilir, bir şeyler üretebilir ve yaşamı sevdiği için de çevresindekilere mutluluk ve­rebilir. Sağlığı yerinde olmayan insan ise bir şeyler üretemez, gö­revlerini tam olarak yapamaz. Hasta insan için yaşamdaki her şey önemini kaybetmiştir. Hem kendisi mutlu olamaz hem de çevresini mutlu edemez.

Eskiden insanlar hasta olunca hastalığın nedenlerini doğaüs­tü güçlerde ararlardı. Hastalığın çarelerini de yine doğaüstü güçlerden bekler, büyücüye giderlerdi, Tıp ilminin ilerlemesi sonucun­da hastalığın nedenlerinin ortaya çıkması ve nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi sonucu insanlar, hastalıklarına çareyi tıpta aramaya başladılar. Günü­müzde tıp bilimindeki gelişmeler sonucu çaresi olmayan hastalık kalmamış gibidir.

Toplum, tek tek bireylerden oluşur. Toplumun sağlıklı olabil­mesi, bireylerin tek tek sağlıklı olmasına bağlıdır. Çünkü sağlıksız insanların oluşturduğu toplumlarda üretim ve bunun sonucunda da ilerleme, gelişme gerçekleşemez. Sağlıklı toplumun sağlıklı bi­reylerden oluşacağını biten yöneticiler, bireyleri sağlıklı olmaları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadırlar. Bunu ger­çekleştirmek için de bireyleri hasta olmadan önce hastalıklar ko­nusunda bilinçlendirmeye çalışmaktadırlar. Yani “Koruyucu dok­torluk” dediğimiz kavramın insanın hasta olmadan önce, sağlık kontrolünden geçmek amacıyla doktora gitmesi bilincinin top­lumda oluşması için çalışmalarda bulunurlar.

Sağlıklı yaşamak için şu konulara dikkat etmeliyiz:

•     Sağlıklı olmak için temizliğimize önem vermeliyiz, Temizliği­miz, sağlığımız açısından çok önemlidir. Bedenimizin, kullandığı­mız eşyaların, yaşadığımız yerin temizliğine önem göstermeliyiz.

•     Sağlığımızı bozan etkenlerden korunmalıyız. Yanlış, den­gesiz beslenme, alkollü içecekler, sigara ve uyuşturucu madde kullanmak sağlığımızı bozar,

•     Çeşitli hayvanlarla, yiyecek ve içeceklerle, solunum yo­luyla bulaşan mikroplar sağlığımızın en büyük düşmanlarıdır, Bu mikroplardan korunma yollarını öğrenmeliyiz,

•     Yaşadığımız çevreyi temiz tutmalıyız. Yerlere çöp atma- malı ve tükürmemeliyiz. Pis yerlerde sinek, sivrisinek gibi zararlı bö­cekler çabuk üreyerek sağlığımızı tehlikeye sokar. Çevre temizliği ve çevre sağlığı her yurttaşın öncelikli görevidir,

•     Sağlıkla ilgili öğütleri tutmalıyız. Mevsime göre giyinmeliyiz, Spor yapmalı, kirli havalı yerlerde oturmamalıyız. Terli iken su içmemeliyiz.

Yukarıdaki kurallara uymalıyız. Gerekince sağlık kurumlarına gitmeliyiz. Dispanserler, sağlık ocakları ve hastaneler, sağlığımız için bize yardımcı olan kurumlardır.

Sağlığımızla ilgili bir sorun olursa hemen doktora gitmeliyiz Doktorun sağlığımızla ilgili uyarılarına uymalıyız, ilaçlarımızı zama­nında, yeterince almalıyız.

Geleceğini düşünen her insan, ne kadar sağlıklı olursa olsun bir gün yaşlılık veya bir kaza sonucu iş yapamayıp para kazanamayacağını düşünerek gelecekte de rahat yaşamanın güven­celerini arar. ileri ülke, insanlarının herhangi bir nedenle çalışama­yacak duruma düşünce onlara el uzatan ve yaşamlarına güven­ce sağlayan ülkedir. Ülkemizde de bu amaçla, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi çeşitli sosyal güvenlik kurumları çalışmalarda bulunmaktadır.

Sağlığın insan yaşamı için ne kadar önemli olduğunu vurgu­lamak amacıyla Birleşmiş Milletler Örgütü, 7-13 Nisan tarihleri arasındaki haftanın Sağlık Haftası olarak değerlendirilmesine karar vermiştir. 7 Nisan günü, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün kuruluş günüdür. Sağlık Haftası, Birleşmiş Milletler Ör­gütüne uye ülkelerin kutladığı evrensel bir haftadır. Hafta süresin­ce tüm ülkelerde halkın beden ve ruh sağlığı için bilgilendirme çalışmaları yapılır. Sağlıklı olmanın, mutlu yaşamanın, üretici ol­manın güçlü toplum olmada ne kadar etkili ve önemli olduğu an­latılır.

Sağlık Haftası, ülkemizde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Hafta süresince okullarda, basın ve yayın organlarında halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapılır. Koruyucu doktorluk, sağlığımızı nasıl koruyaca­ğımız konularında bilgiler verilir. Sosyal güvenlik kurumları tanıtıla­rak, insanların mutlaka bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olma­larının gerektiği anlatılır.

Sizler de Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası İle İlgili Yazınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz …

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.