Sağlık Hakkı Nedir

En temel hakkımız sağlık hakkı nedir, sağlık hakkı nelerdir kısaca bilgi verelim.

Sağlık hakkı, toplumdaki tüm vatandaşların beden ve ruh sağlığı yerinde bir şekilde hayat sürebilmeleri hakkıdır.

Yani tüm insanların, sağlık hizmetlerinden aynı ölçüde yararlanma; fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı bir hayat sürme hakkı bulunur. Bu haklar insanın doğası gereği en doğal ve temel haklarıdır. Sağlık hakkı; uluslararası hukuk belgelerince ve birçok devletin anayasasınca güvence altındadır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25. maddesi şöyle geçer; “Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, hastalık, işsizlik, dulluk, sakatlık, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.” ve “Anaların, çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır. Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olanlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar.” şeklinde belirtilerek  “sağlık hakkı” konusu açıklanmıştır.

Anayasa’mızın 56. maddesindeise bu hak  “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” diye geçer.

6 Yorum Yapılmış “Sağlık Hakkı Nedir

 1. Güzel olmuş beğendim. Ama bence şunlar da olmalıydı:
  Ülkemizde herkesin aşağıda sayılan hakları vardır.
  1-Tıbbi bakım hakkı
  2- Bilgilendirilme hakkı
  3- Onayının alınması hakkı
  4- Mahremiyet ve Özel Hayata Saygı hakkı
  5- Başvuru (şikayette bulunma) Hakkı
  ve devletin sağlık haklarıyla ilgili yerine getirmesi gereken başlıca görevler olmalıydı.

Bir Cevap Yazın

Top