Pirinç Nerede Yetişir

Ülkemizde ve Dünyada Pirinç hangi bölgelerde yetişir, Pirinç nerede yetişir

Pirinç, yetişme döneminde yüksek oranda nem ve sıcaklık is­ter. Sulak alanlarda tarımı yapıldığı için genellikle akar­su boylarındaki alüvyal ovalarda yetiştirilir. Sıcaklık ve nem isteği kadar tarım yapılan yerlerin düz olması da önemlidir. Eğimli ve engebeli yerlerde pirinç tarımı yapı­lamaz. Türkiye’de pirinç üretiminin en yoğun olduğu böl­geler Karadeniz ve Marmara bölgeleridir. Ancak pirinç üretim alanları devlet tarafından sınırlandırılmıştır. Bu yüzden ekim alanı fazla geniş değildir. Türkiye’de Başlıca pirinç üretim alanları Marmara Karadeniz ve Ege bölgelerindedir. En çok üretim yapılan iller ise başta Edirne olmak üzere sırasıyla Çorum Samsun Sinop İzmir Manisa Balıkesir ve Kastamonu’dur.

Türkiye’nin pirinç üretimi kendi ihtiyacını karşılamaz. Bu nedenle her yıl pirinç ithalatı yapılır.

Dünya pirinç üretiminde Çin, Hindistan, Japon­ya ve Endonezya önde gelir.

Yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde yük­sek sıcaklık ve kuraklık ister. Pamuk tarımının yoğun ol­duğu bölgeler Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgeleridir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi GAP ile birlik­te pamuk tarımında ilk sıraya yükselmiştir. Türkiye pa­muk üretiminin % 40’ı bu bölgeden elde edilmektedir.

pirinc
Türkiye’de pirinç üretim alanlarının coğrafi dağılışı

Yaz yağışlarının görüldüğü ve yaz sıcaklıklarının düşük olduğu yerlerde pamuk tarımı yapılamaz.

Akdeniz Bölgesi’nde Çukurova, Ege Bölgesi’nde Büyük Menderes ve Bakırçay ovaları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Altınbaşak Ovası ile Doğu Anadolu Bölge­si’nde Iğdır Ovası pamuğun en çok yetiştirildiği yöreler­dir.

Pamuk, dokuma sanayisinin hammaddesidir. Bundan dolayı pamuk üretim alanlarında dokuma sanayi geliş­miştir.

Pirinç yetişme koşulları ve yetiştirildiği bölgeler

Marmara Karadeniz ve Ege bölgelerindedir. En çok üretim yapılan iller ise başta Edirne olmak üzere sırasıyla Çorum Samsun Sinop İzmir Manisa Balıkesir ve Kastamonu’dur.

11 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.