Osmanlı Devletinin Hoşgörü Politikası

Osmanlı Devletinin Hoşgörü Politikası Hakkında Bilgi Kısaca

Osmanlı Devletinde hoşgörü anlayışıyla bir idare sistemi vardır. Azınlıklara daima hoşgörülü yaklaşılmıştır.

Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan pek çok farklı etnik köken ve farklı kültürler bulunmaktaydı. Türkler, Boşnaklar, Arnavutlar, Hicazlılar, Kazaklar, Libyalılar, Tunuslular ve benzeri pek çok millet buna örnek olarak sayılabilir. 600 senelik uzun bir dönem boyunca Osmanlılar bu kavimleri hoşgörü anlayışı çerçevesinde yönetmişlerdir.

Osmanlı devletinde tıpkı Müslümanlar gibi Hristiyan ve Yahudiler de hür tebaadan sayılmaktaydı. Kilise ve havralar devlet tarafından korunurdu ve bu insanlar hiçbir şekilde köle veya esir edilmezlerdi. Mal ve mülk sahibi de olabilen bu insanlar Müslümanların faydalanabildiği miri toprak tanımı altındaki topraklardan da faydalanabilmekteydi. Bu insanların müdavimi oldukları cemaatlerin oluşturdukları dini ve kültürel kurallar kadılar tarafından da onlar için bir kanun olarak düzenlenirdi. Kendi aralarında esnaf birlikleri oluşturup her türlü ticareti yapabilirlerdi.

Osmanlı Devleti bu hoşgörü anlayışını kendinden önceki Türk devletlerinden örnek alarak benimsemiştir ve bu sayede devlet yönetiminde başarılı olabilmiştir.

15 yorum

  1. bu na mi uzun diyossunuz hem ezberleyecek olan arkadas kelimesi kelimesi ezberlemene gerek yok zatencumleye basladimi gerisi geliyor sende ennn onemlilrri ezberle..

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.