Osmanlı Devletinde İlkler

Osmanlı İmparatorluğunun İlkleri, Osmanlı Devletinde İlkler maddeler halinde kısa özet

Osman Bey ilk Osmanlı padişahıdır.

İlk başkent Söğüt olmuştur.

1302 senesinde yapılan Koyulhisar Savaşı Bizans ile ilk savaştır.

Orhan Bey zamanında beylikten devlete geçilmiştir.

Sultan ünvanını ilk olarak I. Murat kullandı.

Bakır para olarak basılan ilk paraya Mangır denmiştir ve Osman Bey tarafından basılmıştır.

Gümüş para olarak basılan ilk paraya Sikke denmiştir ve 1327’de Orhan Gazi tarafından basılmıştır.

Divan teşkilatı ilk olarak Orhan Bey’in girişimiyle kuruldu.

Vezirlik sistemi Orhan Bey tarafından geliştirildi.

İlk vezir Alaaddin Paşa idi.

İlk kadı Karamanlı Dursun Fakih idi ve ilk kadılık Karacahisar’da yapıldı.

Orhan Bey ilk düzenli orduyu kurdu.

İznik’te ilk medrese Orhan Bey tarafından açıldı.

İlk Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey idi.

1354’te Karesioğulları Osmanlılara katılan ilk beylik ünvanını aldı.

1353’te Rumeli’de ilk üs olan Çimpe Kalesi kuruldu.

1364’te Sırpsundığı Savaşı ile ilk defa Haçlılarla mücadele edildi.

I. Murat Karamanoğulları ile ilk savaşan padişahtı.

I. Murat ilk topçu ocağını kurdu.

I. Kosova savaşı topun düşmanı korkutmak amacıyla sesinden faydalanıldığı ilk savaş idi.

I. Murat savaş alanında şehit olan ilk padişahtı (1389)

I. Murat ilk acemi ocağını kurdurttu. Kuran kişi Çandarlı Halil Paşa idi. Devşirme sistemi başlamış oldu.

I. Murat ilk mali düzenlemeleri yaptı.

Hamitoğullarından ilk defa para karşılığında toprak alındı. I. Murat zamanında gerçekleşti.

Çeyiz şeklinde toprak alımı I. Murat devrinde Kütahya, Simav ve Emet’in alınmasıyla ilk defa gerçekleşti.

Yıldırım Beyazid İstanbul’u kuşatan ilk padişahtı.

Anadolu hisarı yapılan ilk hisardı.

Yıldırım Beyazid ilk defa Anadolu Türk Birliğini sağladı.

Ankara Savaşı ile ilk defa Anadolu Türk Birliği bozuldu. 1402’de gerçekleşen savaş büyüktü.

Fetret Devrinde ilk taht kavgası görüldü. 1402 ve 1413 seneleri arasında yaşandı.

Çelebi Mehmet’in Venediklilerle yaptığı savaş ilk deniz savaşı ünvanı taşımaktadır.

İlk gerçek manada isyan Şeyh Bedrettin isyanı idi.

Çelebi Mehmet zamanı askerlere ilk cülus bahşişinin dağıtıldığı zaman idi.

Tahttan kendi rızasıyla inen ilk padişah ünvanı II. Murat’tadır.

Edirne-Segedin anlaşması Balkanlar’daki ilk anlaşmadır.

Tahta iki kez çıkan ilk padişah II. Murat’tır.

Osmanlıların balkanlardan atılamayacağı Avrupalılar tarafından ilk kez II. Kosova Savaşı sonrasında anlaşıldı.

Orhan Gazi ilk defa Sipahi örgütünü kuran kişiydi.

İlk halife Yavuz Sultan Selim’dir.

Yıldırım Beyazid zamanında Gelibolu’da ilk tersane kuruldu.

II. Kosova savaşı sonrasında balkanlar ilk kez Türk yurdu oldu.

Ekberiyet sistemi I. Ahmet zamanında ilk defa uygulandıç

Tarhuncu Ahmet Paşa ilk bütçeyi düzenledi.

Orhan Bey zamanında ilk divan kuruldu.

Karlofça anlaşması ile ilk toprak kaybedildi.

1876’da I. Meşturiyet ile ilk anayasa geldi.

İlk borç Kırım Savaşı’nda İngiltere’den alındı.

Genç Osman ilk şehit edilen padişahtır.

Altın para ilk olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından basılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı’nda ilk uçak kullanımı gerçekleştirildi.

Çimpe Kalesi’nin alınmasıyla Rumeli’ye ilk kez geçildi.

Sırp isyanı Fransız ihtilalinden sonra çıkan ilk isyan idi.

Lale devrinde ilk posta teşkilatı kuruldu.

Lale devrinde ilk matbaa getirildi.

Lale devrinde ilk kumaş fabrikası açıldı. Fabrika İstanbul’da kurulmuştu.

1306  senesinde Osman Bey ilk askeri anlaşmasını gerçekleştirdi. Anlaşma Ulubad Tekfuru ile yapılmıştı.

1308 senesinde İmralı adası fethedildi ve burası ilk fethedilen ada idi.

1330 senesinde Orhan Gazi Bizans İmparatoru III. Andronikos ile Bizans ile yapılan ilk barış anlaşmasını yaptı.

İstanbul’da mezarı bulunan ilk padişah Fatih Sultan Mehmet idi.

İstanbul’a tayini gerçekleşen ilk vali Karıştıran Süleyman Bey idi.

İlk kadı Hızır Bey Çelebi idi ve Kadıköy semtinde çalışmıştı. Kadıköy ismi bu sebeple oraya daha sonradan verilmişti.

İbrahim Müteferrika Matbaası 1727 senesinde faaliyete geçmiş olup ilk matbaadır. III. Ahmet zamanında yapılmıştır.

Halk dilinde buğu gemisi olarak yer etmiş olan ilk vapur II. Mahmut vaktinde satın alınmıştır. 1827 senesinde çalıştırılmaya başlanmıştır.

II. Mahmut döneminde tarih 3 Mart 1829’da ilk kıyafet kanunu çıkmıştır ve sarık ve cüppe ilmiye sınıfının giyeceği kıyafetler olarak nitelendirilmiştir. Fes, setre, pantolon ve kapu ise devlet memurlarının giymesi zorunlu olan giysiler olmuştur.

1 Kasım 1831 Salı günü ilk gazete yayımlanmıştır. Adı Takvim-i Vakayi olup II. Mahmut döneminde yayımlanmıştır.

Sultan Mecid zamanında ilk borçlanma gerçekleşmiştir. 28 Haziran 1855 tarihi Perşembe günü İngiltere ve Fransa’dan toplam 5 milyon İngiliz altını alınmıştır. Anlaşma Londra’da imzalanmıştır.

İlk telgraf Sultan Abdülmecid zamanında 9 Eylül 1855 tarihinde pazar günü çalıştırılmıştır.

Sultan Abdülaziz Avrupa gezisine çıkan ilk padişahtır ve bu konuda tektir. 44 gün süren seyahati 21 Haziran 1867 tarihinde başlamıştır.

1851 senesinde Londra’daki Tarım ve Sanayi Ürünleri Sergisi Osmanlı’nın katıldığı ilk sergidir.

Sergi-i Osmani Osmanlı’da düzenlenen ilk sergidir ve 27 Şubat 1863 senesinde gerçekleştirilmiştir. Sultan Abdülaziz de bu törene katılmıştır ve tören Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilmiştir.

Sultan Abdülaziz döneminde Fransız Mühendis Emile Gavand tarafından ilk tünel yapıldı. 17 Ocak 1874 günü hizmete başlayan tünel dünyanın üçüncü yeraltı trenine geçit sağlıyordu. 7 metre genişliğinde ve 575 metre uzunluğunda olup, Beyoğlun’da halen kullanılmaktadır.

İlk meşrutiyet ilanı 23 Aralık 1876’da II. Abdülhamit devrinde gerçekleştirildi.

İlk olarak Sultan II. Abdülhamid döneminde açılan okullar: Mekteb-i Hukuk-i Şâhâne (Hukuk), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne (Tıp), Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne (Siyasal Bilgiler), Mekteb-i Şâhâne Hendese-i Mülkiye (Teknik Üniversite), Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi, Orman ve Madenler Mektebi.

1888 senesinde ilk demiryolu yapıldı. Haydarpaşa – İzmit – Ankara hattıydı.

Sultan II. Abdülhamit döneminde ilk boğaziçi köprüsü projesi çizildi. Anadolu ve Rumeli hisarı arasında bir köprü yapılması projesi Bosphorus Railroad Company tarafından üstlenilmişti. Üzerinde demiryolu da bulunacaktı. Avrupa’dan Bağdat’a kadar uzanan  bir tren yolu yapımına imkan veren proje iç karışıklıklar ve tahttan indirilme sebebiyle projenin yapımı mümkün olmadı.

Osmanlı Devletinin İlkleri Hakkında Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.