Organellerin Özellikleri Kısaca

Organellerin özellikleri nelerdir kısaca

Mitokondri: Kan hücreleri hariç tüm hücrelerde vardır hücrenin oksijenli solunumla enerji üretimini sağlamaya yardımcıdır

Koful: Bitki ve hayvanlarda depolama ve boşaltımdan sorumludur.

Plastitler:  Bitkilerde bulunan; kloroplast, kromoplast ve lökoplast hücreleridir.

Endoplazmik Retikulum: Kanal sistemidir ve taşımaya yardımcı olur ayrıca bazıları protein sentezinde de rol alır.

Ribozom: Tüm canlı hücrelerde yer alır protein sentezini sağlar

Golgi: Salgı üretimini sağlar

Sentrozom: Sadece hayvanlarda bulunur ve bölünmeyi sağlar

Lizozom: Hücrenin kendi kendini yok etme mekanizmasında etkilidir.

organeller

Organellerin Özellikleri Hakkında Bilgi verdik.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.