Ölçeklerine Göre Harita Çeşitleri

Bir şehrin imar planının yapılabilmesi için ya da o bölgede karayolu, demiryolu, köprü gibi ulaşım olanakları için en uygun noktayı saptamak; coğrafya, arkeoloji, coğrafya gibi alanlarda araştırma yapmak için haritalar sık sık kullanılmaktadır. Kullanılan haritalar Konularına göre ve Ölçeklerine göre olmak üzere iki başlıkta incelenmektedir.

Ölçeklerine göre haritalar:

 • Büyük Ölçekli Haritalar
  – Ölçekleri 1/200.000’e kadar olan haritalara büyük ölçekli harita adı verilir.
  – Büyük ölçekli haritalarda küçültme oranı azdır.
  – Gösterilen ayrıntı çok fazladır.
  – Birim düzleminde gösterilen alan küçüktür.
  – İzohips eğrileri arasında yükselti farkı azdır.
  – Planlar ve topoğrafya haritaları büyük ölçekli haritalardır.
 • Orta Ölçekli Haritalar
  – Ölçekleri 1/200.000 – 1/100.000 arasında olan haritalara orta ölçekli haritalar adı verilir.
  – Büyük ölçekli haritalara göre bu haritalar daha az ayrıntı göstermektedir.
 • Küçük Ölçekli Haritalar
  – Ölçekleri 1/1.000.000’dan küçük olan haritalara küçük ölçekli haritalar adı verilir.
  – Ayrıntının en az olduğu harita türüdür.
  – Küçültme oranı en fazladır.
  – Ayrıca birim düzleminde gösterilen gerçek alan geniştir.
  – İzohips eğrileri arasındaki yükselti farkı fazladır.
  – Duvar ve Atlas haritaları küçük ölçekleri haritalardır.

Ölçeklerine Göre Haritalar Konulu Yazımız İçin Yorum ve Görüşlerinizi Hemen Bize Yazın. 

Bir Cevap Yazın

Top