Misyonerlik Kavramının Anlamı Nedir Kısaca

Bu yazımızda misyonerlik kavramının anlamı nedir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Dünya üzerinde birçok inanış bulunmaktadır. İslam, son din olarak tek din olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü diğer dinler tahrif edilmiştir. Tahrif edilerek günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde muharref dünya inanışları bulunmaktadır. Bunların bir kısmının aslı ilahi dindir.

Misyonerlik, Hristiyan kültüründe var olan bir dini bildirme ve öğretme amacı ile gerçekleşen ve farklı din ve inanış coğrafyalarında faaliyetine devam  edilen bir durumdur. Günümüzde misyonerlik, ajanlık faaliyetleri olarak kullanılmaktadır. Misyonerlik, kendine Hristiyanlığı anlatmayı görev ve dert edinme faaliyeti olarak da tanımlanabilir. Hristiyanlık, misyonerlik faaliyetlerinin ajanlık olarak kullanılmasına sessiz kalır ve bunu bazı noktalarda gerekli görmektedir.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.