Mezhepleri Dinin Kendisi Gibi Algılamak Doğru Mudur? Niçin?

Bu yazımızda mezhepleri dinin kendisi gibi algılamak doğru mudur niçin kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Mezhep, takip edilen yol demekttir. Hiçbir mezhep imamı ben yeni bir mezhep kuruyorum isteyen gelsin diye ortaya çıkmamıştır. İslam’ın anlaşılmasındaki ve yaşanmasındaki usul ve erkanlar mezheplerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu nedenle İslami kaynaklara ulaşmanın zorluğu da mezhepleri fıkhi olarak birbirinden ayırmaktadır.

MEzhepler, ameli olarak içtihatlardan oluşur. İtikadi olarak katidir. Naslara dayanır. Mezhep, İslam’ın yaşanmasıdır. Bu nedenle mezhebi İslam olarak göremeyiz. Din gibi algılamaz, kati ve nas olarak kabul etmek düşünülemez. Yaşanması gereken İslam’dır. İslam Allah’ın kanunlarıdır. İlahi nizamdır. Herkes dini kendi anladığı gibi yaşamayacağı gibi, mezhepleri de din olarak kabul edemez. Mezhebin din olması hali hazırda yaşanan dört mezhebin din olması ve dört dinin meydana çıkması demek olur.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.