7:23 pm - Pazartesi Mart 27, 2017

Metal ve Ametallerin Özellikleri

Pazar, 25 Eylül 2016, 22:22 | Sizden Gelenler | 0 Yorum

Metal ve Ametallerin Özellikleri Kısaca Bilgi Verelim

Metaller periyodik tabloda sol tarafta yer alırlar. Ağır, parlak ve iyi iletken maddelerdir. Metaller kendi aralarında alaşım oluşturur, erime ve kaynama noktaları yüksek maddelerdir.

Ametaller periyodik tabloda sağda yer alan mat renkli maddelerdir. Isı ve elektriği iletmezler, kırılgan yapılı maddelerdir, kendi aralarında kovalent bağlı bileşikler oluştururlar ve metallerle iyonik bağlı bileşikler oluştururlar. Sulu çözeltileri asit özelliği taşırlar. Erime ve kaynama noktaları metallere nazaran oldukça düşüktür.

Yorum Yazın