Mesnevi ve Manzum Hikaye Arasındaki Farklar ve Benzerlikler

Mesnevi ve Manzum Hikayenin Karşılaştırılması, Mesnevi ve Manzum Hikaye Arasındaki Farklar ve Benzerlikler

Mesneviler de manzum hikayeler de konu bakımından bir olayın anlatıldığı metinlerdir.

Manzum hikayelerde genellikle bir öğüt verme amacı güdülür ancak mesnevilerde böyle bir amaç yoktur, sadece bir olay anlatılır.

Manzum hikayelerde giriş, gelişme, sonuç bölümleri varken mesnevilerde bu bölümlere yer verilmez.

Mesneviler divan edebiyatının ürünleriyken, manzum hikayeler edebiyatımıza Tanzimat döneminden sonra girmiştir.

Mesnevilerde aruz ölçüsü kullanılırken manzum hikayelere hece ölçüsü veya serbest ölçü ile yazılır.

Manzum hikayeler düşündürücü ve bilgi vericiyken mesneviler genellikle okuyucuya edebi zevk verir.

Her ikisinde de yer, zaman ve kahramanlar bulunur.

İkisinde de anlam alttaki dizlerde devam eder yani konu bütünlüğü söz konusudur.

Mesnevi ve Manzum Hikaye Nedir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.