Mescid-i Nebi’nin Eğitim ve Öğretimdeki Rolü

Mescid-i Nebi’nin eğitim ve öğretimdeki rolünü araştırınız.

Medine’de kurulan ilk İslam ibadethanesidir. Müslümanların beş vakit buluştuğu ve ortak ibadetlerini yaptığı bir alandır. Burası sadece ibadethane değil, şehir yönetimi hakkında ortak kararların alındığı bir halk meclisi ve küçük çocukların, gençlerin ve dini öğrenmek isteyen herkesin eğitildiği bir okul görevi görmüştür.

Mescid-i Nebi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa’dan sonra yeryüzündeki en kıymetli, kutsal ibadethanelerden biridir. Burada peygamberimiz pek çok hadisini halka anlatmıştır. Ayrıca burası hicretten sonra Müslümanların en önemli eğitim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Mescidin yanına Suffe denilen bir yapı inşa edilmiş, burada talebeler yetiştirilmiştir. Aynı anda yüzden fazla müslümanın konaklamasına müsait olan bu yapı yatılı okul vazifesi görür. Buranın başöğretmeni bizzat peygamberimizin kendisidir. Burada yatılı öğrencileri eğitir, onları İslamiyet ve ibadet konularında bilgilendirirdi. Burada eğitim alan Müslümanlar diğer vilayetlere İslam’ın güzelliklerini anlatmak ve insanların kalbini İslam’a ısındırmak için gönderilirdi. Müslümanlığı başka coğrafyalarda yayılmasında burada eğitim gören öğrencilerin önemi büyük olmuştur.

Suffe’de dini ilimler dışında pozitif bilimler de öğretilmekteydi. Matematik, ziraat, savaş eğitimi, okçuluk ve at binme dersleri de öğretildiği bilinmektedir. Mescid-i Nebi’nin Eğitim ve Öğretimdeki Rolü Hakkında kısaca bilgi aktardık.

38 yorum

  1. Medine’de kurulan ilk İslam ibadethanesidir. Müslümanların beş vakit buluştuğu ve ortak ibadetlerini yaptığı bir alandır. Burası sadece ibadethane değil, şehir yönetimi hakkında ortak kararların alındığı bir halk meclisi ve küçük çocukların, gençlerin ve dini öğrenmek isteyen herkesin eğitildiği bir okul görevi görmüştür.

  2. mescidi nebiyi Hicret’ten sonra Medine’de Muhammed bin Abdullah ile arkadaşları tarafından inşa edilen, Muhammed’in kabrinin de içerisinde bulunduğu mescittir. Nebevî Arapça’da “peygambere ait”, tamlamanın anlamı da Peygamber Mescidi’dir. Mekke’de bulunan Mescid-i Haram’dan sonra Müslümanlara göre ikinci en kutsal mescittir.[kaynak belirtilmeli]

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.