Medyanın Hayatımızdaki Yeri

İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknoloji oldukça gelişmiştir ve gelişen teknoloji insanların günlük hayatlarında kullandığı tüm iletişim araçlarını da yakından etkilemiştir. Eskiden kullanılan iletişim araçları teknoloji sayesinde geliştirilmiş ve bunlara yenileri de eklenerek günümüzde kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda gelişen teknolojinin meyvelerinden bir tanesi de medyadır.

medyaveiletisimGünlük hayatımızda sık sık duyduğumuz ve telaffuz ettiğimiz medya; televizyon, radyo, gazete, dergi, internet gibi araçlarla meydana gelmektedir. Yani medya; saydığımız ve sayamadığımız tüm iletişim araçlarını bir çatı altında toplar ve bunlara aynı zamanda kitle iletişim araçları adı da verilir.

Medya ya da kitle iletişim araçları dediğimizde gazeteden, dergiden ve internetten önce aklımıza televizyon gelmektedir. Çünkü artık orta gelirli ailelerin evinde bile mutlaka televizyon vardır ve televizyon tüm dünyada olan olaylar hakkında bizlere bilgi verir ve her konuda fikrimizin olmasını sağlar. Radyo da tıpkı televizyon gibi kolay ulaşılan ve hemen hemen her evde bulunan işitsel bir medya aracı yani kitle iletişim aracıdır.

Medya araçları sayesinde insanlar da yüksek mertebedeki insanlara isteklerini, duygularını ve düşüncelerini de daha rahat iletebilir çünkü medya araçları sayesinde kısa sürede dünyanın her bir ucuna ulaşmak mümkündür.

Medyanın Yararları Konusunda Yorumlarınızı ve Sorularınızı Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.