Madenlerin Ülke Ekonomisine Katkısı Nedir

Değerli madenler ülke ekonomisi açısından büyük önem teşkil etmektedir. Madenler ülke içerisindeki sanayi işletmelerinde işlenerek insan kullanımına sunulmasının yanı sıra yurt dışına ihraç edilerek ekonomiye katkı sağlarlar. Sağladıkları ekonomik kazanç sayesinde bir ülkenin ekonomik anlamda gelişmesinde çok önemli rol oynarlar. Günümüzde yaşamlarını sürdüren Orta Doğu ülkelerini ele aldığımızda sanayi anlamında ürettikleri pek bir ürünün olmamasına rağmen sadece üretip ihraç ettikleri petrol sayesinde güçlü bir ekonomiye sahip olduklarını söyleyebiliriz.

Geçmiş zamanlarda da maden ihtiyaçları yüzünden ülkelerin önemli savaşlarda bulunduklarını söylemek mümkündür. Bizlerin yaşamlarını sürdürdüğü Türkiye Cumhuriyeti de çeşitli madenler açısından zengin bir ülkedir. Bu madenlerin kimileri çok yüksek değerlere kimileri normal değerlere sahip olsalar da Türkiye çok çeşitli madenlere ev sahipliği yapan bir ülkedir. Sahip olduğumuz çeşitli madenleri sanayinin çeşitli alanlarında kullanırız.

Bu madenlerden ülkemizde bulunan ve ticari değeri çok yüksek olan bir tanesi de bor madenidir. Bor, kimya endüstrisinde kullanılan bir hammaddedir. Dünya üzerinde en çok bulunduğu yer Türkiye’dir. Ancak ne yazık ki Türkiye içerisinde bu değerli madeni işleyecek teknoloji bulunmadığı için bu maden yurtdışındaki ülkelere döviz karşılığında ihraç edilir ve bu ülkelerde işlenirler. Ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir rol oynayabilecek bor madeni, Türkiye’de işlenebileceği teknoloji geliştirilmesi durumunda ekonomimize katkısının yüz milyarlarca dolar değerinde olabileceği bilinmektedir. Dileriz bilim insanlarımız bu önemli madeni işleyecek teknolojiyi bir an önce elde ederler.

Madenlerin Ülke Ekonomisine Katkısı Nedir Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.