Maden ve Enerji Kaynaklarının Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Maden ve enerji kaynaklarının türkiye ekonomisine etkisi hakkında bilgi kısaca özet, Maden ve enerji kaynaklarının türkiye ekonomisindeki yeri

Madenler dünyada çok amaçlı kullanılan maddelerdir. Genellikle enerji kaynağı olarak kullanılan madenler yer kabuğunun derinliklerinden kazılarak çıkarılan maddelerdir. Madenler içinde altın gibi ekonomik açıdan değerli madenler de vardır. Türkiye’de madencilik Maden Tetkik Arama’nın kurulmasıyla 1935 yılında yapılmaya başlanmıştır.

Türkiye toprakları maden yönünden zengin topraklardır. Bunun dünya oluşmaya başladığından beri görülen aşamalarla ilgisi vardır. Türkiye’nin üzerinde bulunduğu kara parçası dağlardan zengindir ve bu dağlar oluşurken yeryüzünde bazı çatlaklar oluşmuştur. Dağlar oluşurken oluşan bu çatlaklardan zaman zaman yerin altındaki lavlar sızmış ve bazı değişimlere uğrayarak madenleri oluşturmuştur.

Maden çeşitliliği geniş aralıklarda olan bir ülke olarak Türkiye, krom, demir, çinko, bakır, kurşun, kömür, bor gibi madenlere sahiptir. Ancak bu maden rezervlerinin yeterli olduğu anlamına gelmemektedir. Maden rezervleri çok yüksek miktarlarda olmadığı için de dünya maden piyasasında Türkiye üst sıralarda değildir. Eski bir toprak parçası olan Türkiye topraklarından ilk oluştuğu zamanlardan beri maden çıkarılması rezervlerin yüksek olmamasında etkilidir. Bunun dışındaki bir diğer neden de fay hatları ve kırıkların üzerinde çok hareketli bir kara parçası olan topraklarımızdaki madenlerin bu hareketler sırasında derin katmanlara yer değiştirmesidir.

Esas olarak az maden çıkarılmasının nedeni ise Türkiye topraklarının bulunduğu kara parçasının geniş ve büyük maden yataklarını oluşturabilecek özellikte olmamasıdır.

Toprak altından maden çıkarımı eski dönemlerde yabancı şirketlerin yönetimindeyse de, cumhuriyet döneminde bu durum değişmiş ve maden işletmeleri bizim kontrolümüz altına girmiştir. Türkiye’nin ve cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda ülkenin kalkınabilmesi, ekonominin bağımsız hale getirilebilmesi için önemli çalışmalar yapan Atatürk, sanayimizin gelişmesinin maden çıkarılmasına bağlı olduğunu savunmuştur. Bu nedenle madenciliğin üzerinde durmuş ve milli sanayimizin geliştirilebilmesi için gerekli hammaddelerin de ülkemiz topraklarından çıkartılması ile mümkün olduğunu ifade etmiştir. Hammaddenin de ülkemizden çıkarılması kendi sanayimizi kendimiz idare edebilmemizi sağlayacaktır.

Türkiye’de madencilik çalışmaları ilk olarak 1935’te Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nün (MTA) kurulması ile başlamıştır. Bu enstitünün kurulmasından sonra topraklarımız altındaki maden tespit edilmiş ve çıkarma çalışmaları yapılmıştır. Bunun yanında bir diğer maden kuruluşu da Eti Bank’tır. Cumhuriyet döneminde MTA’nın kuruluşunda sonra bulunan madenlerin işletmelerinin yapılması işlemi Eti Bank’a yönlendirilmiştir. Maden arama ve çıkarmaları günümüzde ilk zamanlara göre oldukça gelişmiştir.

Maden ve Enerji Kaynaklarının Türkiye Ekonomisindeki Yeri Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.